Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks.Józefa Bielawskiego 18,  pawilon L, kondygnacja 1

Kontakt: 

E-mail:
rejestracja-rtg@szpital-brzozow.pl
rtg@szpital-brzozow.pl

Telefony  REJESTRACJI: 

Badania ogólnodiagnostyczne rtg                         13 43 09 644          

—————————————————————————————————————-

Profilaktyka Mammograficzna Raka Sutka
Badania Tomografii Komputerowej (TK)
Rezonans Magnetyczny (MR) 

—————————————————————————————————————–

13 43 09 644

13 43 07 982

13 43 07 982

Pokój Techników13 43 09 636
Dyżurka Lekarska13 43 09 645
Kierownik zakładu13 43 07 972
Kierownik techników13 43 09 917
Gabinet USG13 43 09 633
Pracownia Tomografii Komputerowej13 43 09 591

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

—————————————————————————————————————–

13 43 07 901

Sekretariat

——————————————————————————————————————–

13 43 09 634
13 43 07 709

Personel:

Kierownik Zakładu:       
lek. Adam Adamowicz
specjalista radiologii diagnostyki obrazowej

Lekarz radiolog:
dr n. med. Paweł de Abgaro Zachariasiewicz

Lekarze specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej:

lek. Rafał Węgrzyn
lek. Tomasz Karamon
lek. Józef Gancarz
lek. Tomasz Hejnar
lek. Mateusz Szczepaniak
lek. Aleksander Najbar
lek. Aldona Pitera
lek. Rafał Krępa

Lekarze rezydenci:
lek. Rafał Ślusarczyk
lek. Wojciech Czernicki 
lek. Patrycja Baciur 

Fizyk
mgr inż. Monika Muszyńska  – Z-ca kierownika

Inspektor  Ochrony Radiologicznej:
Wacław Zgłobicki – starszy technik elektroradiologii

Wykonuje badania z zakresu radiologii ogólnej i tomografii, pełni nadzór nad dokumentacja dotyczącą ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, szkoleniami pracowników przyjmowanych do pracy, ewidencją dawek otrzymanych przez pracowników i oceną narażenia.

***

Stanowimy doświadczony zespół w trudnej dziedzinie radiologii onkologicznej. Konsultujemy, na życzenie klinicystów badania diagnostyczne wykonywane w innych pracowniach.
Uczestniczymy w badaniach klinicznych prowadzonych w tutejszym Ośrodku Onkologicznym.
Posiadamy wykładowców na skalę ogólnopolską /lek. Józef Gancarz/ i młodych specjalistów mogących się legitymować zdanym europejskim egzaminem z radiologii i diagnostyki obrazowej /EDIR/, równoznacznym z tutejszym egzaminem specjalizacyjnym /lek. Aleksander Najbar/.

***

W skład Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wchodzą :

– pracownia rezonansu magnetycznego  
– pracownia tomografii komputerowej   
– dwie pracownie diagnostyczne do badań klasycznych
– pracownia mammograficzna
– pracownia USG,
Zakład dysponuje ponadto aparatami do zdjęć przyłóżkowych i zębowych.

Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia tomografii komputerowej jest wyposażona w nowoczesny 64 – rzędowy tomograf komputerowy tomograf Somatom Definition AS firmy Siemens wraz z dwukomorową strzykawką automatyczną. Tomograf wykonuje pełną gamę badań, w tym badania naczyniowe i planowania do radioterapii.
Pracownia świadczy usługi dla szpitala i poradni specjalistycznych oraz okolicznych szpitali i poradni.

Przygotowanie do badania (link): 

Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Pracownia posiada nowoczesny rezonans magnetyczny Signa HDxt firmy General Electric o polu 1,5T.

Aparat dedykowany jest w pierwszym rzędzie do skomplikowanych badań onkologicznych, tj. jamy brzusznej, miednicy, piersi, gruczołu krokowego oraz pozostałych. Wykonujemy również biopsje narządowe, m. in. piersi pod kontrolą aparatu.

Przygotowanie do badania (link):

Pracownie diagnostyczne do badań RTG

Pracownie wyposażone są w aparaty:
•    Multix Fusion Max firmy Siemens – aparat cyfrowy ogólnodiagnostyczny
•    LUMINOS dRF Max firmy Siemens – aparat ogólnodiagnostyczny ze ścianką do prześwietleń typu “telekomando” z torem wizyjnym
•    Mobilet Mira Max firmy Siemens – cyfrowy aparat jezdny przyłóżkowy

przygotowanie kręgosłup L-S

Pracownia mammograficzna

Pracownia mammograficzna posiada aparat MAMMOMAT Revelation firmy SIEMENS. Oprócz typowych badań mammograficznych wykonuje się zdjęcia celowane  powiększone oraz znakowanie niepalpacyjnych zmian w sutku igłami Kopansa (kotwiczkami). Współpracujemy z oddziałem Chirurgii Onkologicznej i Blokiem Operacyjnym, Breast Cancer Unit.

Pracownia wykonuje badania z zakresu Profilaktyki Mammografii (kobiety w wieku 50-69 lat, mogą wykonać mammografie raz na dwa lata bez skierowania). W ramach profilaktyki prowadzimy diagnostykę pogłębioną oraz badania zlecone przez Poradnię Genetyczną.

 przygotowanie do mammografii

Pracownia USG

Pracownia ultrasonografii posiada aparat USG Samsung RS85, na którym wykonuje się badania: jam ciała, sutków, narządów miąższowych, przepływy naczyniowe. Aparat wyposażony jest w głowice umożliwiające również badania przezciemiączkowe oraz echokardiologiczne. Pod kontrolą USG wykonywane są biopsje cienkoigłowe .

przygotowanie do USG