Poradnia Reumatologiczna

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 16
Budynek “D” I piętro Przychodni Rejonowej

Telefon 13 43 07 948

Poradnia pracuje od wtorku do czwartku  w godz. 7.25-15.00

Rejestracja  telefoniczna pod nr tel.  13 43 09 525

W poradni pracują lekarze

Wtorek

Alicja Jarema

Środa

Maria Kuźmik-Tarnawczyk

Czwartek

Alicja Jarema