Samodzielne Stanowiska Pracy

Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością 13 43 09 552
Starszy Asystent ds. epidemiologii 13 43 07 949
Inspektor ochrony radiologicznej 13 43 09 690
Inspektor BHP 13 43 09 699
Inspektor p/poż 13 43 09 572
Inspektor ds. Obronności 13 43 09 546
Kapelan Szpitalny 13 43 09 585