Informacja o wpływie działalności ZRiDO

 

 

INFORMACJA O WPŁYWIE WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI

NA ZDROWIE LUDZI I ŚRODOWISKO

zgodnie z ustawa Prawo atomowe (Dz.U.2021, poz. 623 z późn. zm./ wg art. 32c pkt.2

 

Działalności związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej w Szpitalu Specjalistycznym Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym  im. ks. B. Markiewicza w Brzozowie  polega na: 

  • uruchamianiu lub stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące – szpital posiada zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich oraz uruchomienie pracowni rentgenowskich wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.

Jednostka prowadziła kontrolę narażenia na promieniowanie jonizujące:

  • dla pracowników metodą dozymetrii indywidualnej, w okresie  minionych 12 miesiącach nie zarejestrowano dawek przekraczających dawki graniczne dla personelu,
  • dla osób z ogółu ludności – pomiary dozymetryczne środowiska oraz pomiary skuteczności osłon stałych i ruchomych wykazały, że nie są przekroczone limity dawek określonych przepisami prawa.

Dopuszczalna roczna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • dla pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące: 20 mSv
  • dla osób z ogółu ludności: 1 mSv

Z prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych, pomiarów dozymetrycznych
w środowisku oraz obliczeń i pomiarów skuteczności osłon stałych wynika, że prowadzenie działalności przez Jednostkę w okresie minionych 12 miesiącach, związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, nie miało negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.