Poradnia Zdrowia Psychicznego

Lokalizacja:  II piętro budynku Przychodni Rejonowej – 36-200 Brzozów ul. Ks. Bielawskiego 16, pokój nr 17

Nadzór nad pracą Poradni pełni Kierownik Powiatowego Centrum zdrowia Psychicznego

REJESTRACJA DO LEKARZA

lek. Karola Per – specjalista psychiatra

  • Telefonicznie: 13-43-09-525  /od poniedziałku do piątku od 8.00-14.50/
  • Skierowanie do poradni nie jest wymagane

REJESTRACJA DO PSYCHOLOGA

Psycholog: mgr Edyta Wojtowicz

 Rejestracja:

  •    Telefonicznie: 13-43-09-525 /od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.50/
  •    Wymagane jest e-skierowanie do Poradni Psychologicznej

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego:

  • Zajmuje się diagnostyką, leczeniem specjalistycznym i poradnictwem w zakresie chorób psychicznych w warunkach ambulatoryjnych
  • Wydaje skierowania do zakładów lecznictwa zamkniętego psychiatrycznego
  • Współpracuje z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym w Brzozowie oraz Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnień


Harmonogram pracy Poradni:

lek. Karol Per – specjalista psychiatra
poniedziałek- godz. 9.00 – 15.00

mgr Edyta Wojtowicz – psycholog

poniedziałek – godz. 7.25 – 15.00

wtorek – godz. 7.25 – 15.00

środa – godz. 12.00 – 19.35

czwartek – godz. 7.25 – 15.00

piątek – godz. 7.25 – 15.00