Biuro Elektronicznej Obsługi Pacjenta

Adres e-mail: bop@szpital-brzozow.pl

telefon 13 43 09 674

 
Biuro Elektronicznej Obsługi Pacjenta realizuje  wnioski na udostępnianie drogą elektroniczną wyników badań medycznych laboratoryjnych i diagnostycznych: rezonansu, tomografii, scyntygrafii, usg oraz prześwietleń rtg.

SKAN wypełnionego i podpisanego wniosku należy wysłać na wskazany adres e-mail. 
Wniosek można również przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
36-200 Brzozów ul. Ks. J. Bielawskiego 18
z dopiskiem “BIURO OBSŁUGI PACJENTA”

 
Pliki do pobrania:

Zgoda pacjenta na przesyłanie wyników badań droga elektroniczną
Odwołanie zgody pacjenta na przesyłanie wyników badań drogą elektroniczną