Laboratorium Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

 

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, I piętro pawilonu „K”.

Kontakt:
email: serologia@szpital-brzozow.pl
          bankkrwi@szpital-brzozow.pl  
 
Telefony:

Kierownik  13 43 09 571

Bank Krwi  13 43 09 541

W laboratorium przeprowadza się badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej.

Do zadań należy:

 • oznaczanie grup krwi
 • oznaczanie fenotypu układu Rh i antygenu K z układu Kell
 • próba zgodności serologicznej między dawcą a biorcą
 • przeglądowe badanie alloprzeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych
 • diagnostyka konfliktów matczyno-płodowych
 • kwalifikacja do podania Gamma-globuliny anty-D
 
Bank Krwi
           Zabezpiecza oddziały w krew i jej składniki. Jego działalność polega na:
 • składaniu zamówień na krew i jej składniki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, zgodnie z zamówieniami napływającymi z oddziałów szpitalnych
 • przechowywaniu krwi i jej składników
 • wydawaniu krwi do oddziałów szpitalnych
 • racjonalnym gospodarowaniu krwią i jej składnikami
 • prowadzeniu dokumentacji dotyczącej przychodów i rozchodów krwi i jej składników
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych dotyczących zużycia krwi i jej składników i przekazywanie ich do RCKiK Rzeszów

Personel:

Kierownik:
mgr Paweł Wesecki, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

Z-ca Kierownika:
mgr Joanna Lenart-Surówka, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Starszy Asystent:
mgr Magdalena Foryś, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Młodszy Asystent:
mgr Urszula Mazur, diagnosta laboratoryjny
mgr Marta Podkul, diagnosta laboratoryjny
mgr Gabriela Migacz, diagnosta laboratoryjny
mgr inż. Emilia Tęcza, diagnosta laboratoryjny
mgr Adrian Burdacki, diagnosta laboratoryjny
mgr Weronika Starego, diagnosta laboratoryjny

Technik:
Elżbieta Iwanicka, starszy technik analityki medycznej
Urszula Stańko, starszy technik analityki medycznej
Grażyna Rajchel, starszy technik analityki medycznej
Marta Nogaj,  starszy technik analityki medycznej
Iwona Śnieżek, starszy technik analityki medycznej
 
Pielęgiarka:   
Bożena Chęć, starsza pielęgniarka