Oddział Radioterapii

 Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18, pawilon C kondygnacja 2

Kontakt:
e-mail:  radioterapiabrzozow@op.pl
            radioterapia@szpital-brzozow.pl
            radioterapia-sek@szpital-brzozow.pl

Telefony:

Sekretariat 13 43 09 647
Gabinet Ordynatora 13 43 09 646
Dyżurka Lekarska 13 43 09 635
Pielęgniarka Oddziałowa 13 43 09 608
Dyżurka Pielęgniarek 13 43 09 598
Pacjenci 13 43 09 667

Ordynator Oddziału
lek. Agata Prejsnar – specjalista radioterapii onkologicznej

Asystenci:
lek. Marta Rogowska     – specjalista radioterapii onkologicznej
lek. Tomasz Kondraciuk – specjalista radioterapii onkologicznej
lek. Aleksander Bożek    – specjalista radioterapii onkologicznej
lek. Sebastian Opaliński – specjalista radioterapii onkologicznej
lek. Łukasz Ostrowski    – specjalista radioterapii onkologicznej

Rezydenci:
lek. med. Piotr Cichoń
lek. med. Monika Sadlik-Krępa

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Grażyna Miksiewicz – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego i onkologicznego

Oddział Radioterapii Onkologicznej jest jednym z pierwszych oddziałów radioterapii utworzonych w Polsce południowo – wschodniej. Powstał w 1993r. i od tej pory ściśle współpracuje z Zakładem Radioterapii, Zakładem Brachyterapii, Zakładem Fizyki Medycznej, Oddziałami: Chirurgii Onkologicznej, Onkologii Klinicznej Ortopedii Onkologicznej, Hematologii Onkologicznej, Medycyny Paliatywnej, Zakładem Patomorfologii, Zakładem Radiologii oraz Poradniami Onkologicznymi w leczeniu pacjentów z chorobami nowotworowymi. Oddział utrzymuje kontakty naukowe z Instytutem Onkologii w Warszawie, Krakowie i Gliwicach.            

Na Oddziale Radioterapii Onkologicznej hospitalizuje się pacjentów leczonych napromienianiem z następującymi schorzeniami:

 •     nowotwory piersi (w tym po leczeniu oszczędzającym)
 •     nowotwory gruczołu krokowego
 •     nowotwory przewodu pokarmowego (napromieniowanie przed- i pooperacyjne)
 •     nowotwory głowy i szyi
 •     nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
 •     nowotwory układu oddechowego
 •     nowotwory układu moczowego
 •     nowotwory układu chłonnego
 •     nowotwory skóry
 •     nowotwory tarczycy
 •     nowotwory tkanek miękkich
 •     przerzuty nowotworowe
 •     chorych w trakcie brachyterapii gr. krokowego, piersi, głowy i szyi, skóry.

Aby zostać przyjętym na oddział wymagane są dokumenty:

 •     skierowanie z Poradni Radioterapii Onkologicznej  SzSPOO
 •     aktualny dowód ubezpieczenia
 •     dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości z nr PESEL)