Poradnia Leczenia Bólu

Zmiana lokalizacji od września 2023
Poradnia Leczenia Bólu  przeniesiona do pawilonu “D” I piętro (budynek Przychodni Rejonowej)

36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 16 

 

Rejestracja poradni: 13 43 09 525

 

 

Poradnia Leczenia Bólu zajmuje się wielokierunkową pomocą pacjentom cierpiącym z powodu przewlekłego bólu. Leczenie uwzględnia farmakoterapię, blokady diagnostyczno-terapeutyczne, neuromodulację (akupunktura).

W Poradni leczeni są zarówno pacjenci z bólem towarzyszącym chorobie nowotworowej, jak i pacjenci z bólem pochodzenia nienowotworowego: w chorobie zwyrodnieniowej stawów,  kręgosłupa, układu mięśniowo-powięziowego, głowy, twarzy oraz z przewlekłym bólem pooperacyjnym i  bólami neuropatycznymi.

W Poradni przyjmują:

  • Lek. Wojciech Pałys
  • Lek. Jadwiga Stojowska
  • Lek. Piotr Hnatyk