Transport Sanitarny

Kontakt:  501-319-117

Transport Sanitarny realizuje:

  • przewóz chorych z oddziałów do domu na podstawie zlecenia lekarskiego,
  • transport pacjentów na wizyty planowe w poradniach specjalistycznych (w tym również na zlecenie lekarzy poz),
  • transport krwi i materiałów biologicznych.

Planowe zgłoszenie transportu powinno być przekazane nie później niż do godz. 15.00 dnia poprzedzającego transport.

Zgłoszenia przyjmują bezpośrednio  ratownicy realizujący transport,  pod nr telefonu wskazanym wyżej.