Oddział Dziecięcy

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. Józefa Bielawskiego 18, pawilon H, kondygnacja (poziom) 1

Kontakt:

e-mail: pediatria@szpital-brzozow.pl
pediatria-sek@szpital-brzozow.pl

Ordynator13 43 09 602
Pokój lekarzy13 43 09 603
Pielęgniarka Oddziałowa13 43 09 624
Dyżurka Pielęgniarek13 43 09 601
Sekretariat tel./fax13 43 09 607

Personel:

Ordynator: lek. Bożena Senkiewicz – specjalista pediatrii; specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

Z-ca Ordynatora: lek. Patrycja Frącek- – specjalista pediatrii

Asystenci:

  • lek. Małgorzata Stankiewicz – specjalista pediatrii; specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
  • lek. Bogdan Niżnik – pediatra, specjalista neonatolog
  • dr n. med. Mariusz Ostański – specjalista pediatrii
     Lekarz asystent – Anastasiia Kendzer
Rezydenci:
  • lek. Paweł Ryba
  • lek. Justyna Remiec-Kędra
  • lek. Karolina Rygiel
  • lek. Ewelina Jakieła
Pielęgniarka Oddziałowa: piel. Magdalena Sieńczak

Wykonywane świadczenia:

Oddział Dziecięcy Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie jest oddziałem I stopnia referencyjności. Świadczymy usługi medyczne w systemie hospitalizacji całodobowej. Diagnozujemy i leczymy dzieci od 0 do 18 roku życia z różnymi jednostkami chorobowymi.
W przypadkach podyktowanych stanem zdrowia zapewniamy konsultacje specjalistyczne oraz kierujemy dzieci do szpitali specjalistycznych lub klinik.
Oddział liczy 23 łóżka w 12 salach – jedno, dwu- i pięcioosobowych. Sale małych dzieci wyposażone są w łóżko dla opiekuna.
Przywiązujemy dużą wagę do kontaktu dziecka z najbliższymi. Podczas hospitalizacji wraz z dzieckiem może przebywać rodzic lub opiekun, co przyśpiesza proces zdrowienia.
Nasi pacjenci mają do dyspozycji przestrzenną, kolorową świetlicę, gdzie w godzinach dopołudniowych organizuje im różne zajęcia zatrudniona w oddziale opiekunka dziecięca.
Staramy się podnosić jakość naszych świadczeń przez stały rozwój wiedzy i umiejętności naszego personelu.dr n.med.