Oddział Dziecięcy

Lokalizacja: Oddział Dziecięcy mieści się w pawilonie H, kondygnacja 1

Kontakt: pediatria@szpital-brzozw.pl

…………….pediatria-sek@szpital-brzozow.pl

Telefony:

Ordynator: 13-43-09-602

Pokój lekarzy: 13-43-09-603

Pielęgniarka Oddziałowa: 13-43-09-624

Dyżurka pielęgniarek: 13-43-09-601

Sekretariat tel/fax: 13-43-09-607

Personel:

Ordynator: Lek. Bożena Senkiewicz – specjalista pediatrii; specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

Z-ca Ordynatora: Lek. Patrycja Frącek – specjalista pediatrii

Asystenci:

  • Lek. Małgorzata Stankiewicz – specjalista pediatrii; specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
  • Lek. Bogdan Niżnik – pediatra, specjalista neonatolog
  • Dr n. med. Mariusz Ostański specjalista pediatrii
  • Lek. Paweł Ryba – specjalista pediatrii
  • Lek. Anastasiia Kendzer – lekarz asystent
Rezydenci:
  • Lek. Justyna Remiec-Kędra
  • Lek. Karolina Rygiel
  • Lek. Ewelina Jakieła
Pielęgniarka Oddziałowa: piel. Magdalena Sieńczak

 

Wykonywane świadczenia:

Oddział Dziecięcy Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie jest oddziałem I stopnia referencyjności. Świadczymy usługi medyczne w systemie hospitalizacji całodobowej. Diagnozujemy i leczymy dzieci od 0 do 18 roku życia z różnymi jednostkami chorobowymi.
W przypadkach podyktowanych stanem zdrowia zapewniamy konsultacje specjalistyczne oraz kierujemy dzieci do szpitali specjalistycznych lub klinik.
Oddział liczy 23 łóżka w 12 salach – jedno, dwu- i pięcioosobowych. Sale małych dzieci wyposażone są w łóżko dla opiekuna.
Przywiązujemy dużą wagę do kontaktu dziecka z najbliższymi. Podczas hospitalizacji wraz z dzieckiem może przebywać rodzic lub opiekun, co przyśpiesza proces zdrowienia.
Nasi pacjenci mają do dyspozycji przestrzenną, kolorową świetlicę, gdzie w godzinach dopołudniowych organizuje im różne zajęcia zatrudniona w oddziale opiekunka dziecięca.
Staramy się podnosić jakość naszych świadczeń przez stały rozwój wiedzy i umiejętności naszego personelu.dr n.med.