Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. ks. Józefa Bielawskiego 18, pawilon F

oraz ul. Ks. Józefa Bielawskiego 16, pawilon D

 
P.O. Kierownika Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego

Grzegorz Kawałek – licencjat pielęgniarstwa


Koordynator pracy psychologów 

mgr Wojciech Rakoczy- psycholog, specjalista psychologii klinicznej.