Informacje o projekcie Dostępność Plus dla Zdrowia

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza realizuje projekt pt. “Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie poprzez program inwestycyjny realizowany w latach 2022-2023”

Raport z audytu wstępnego