Oddział Kardiologii

Adres – lokalizacja Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18, pawilon B, kondygnacja 0
 

Kontakt:

email: kardiologia@szpital-brzozow.pl,
          kardiologia-sek@szpital-brzozow.pl 

Telefony:

Ordynator 4307945
Sekretariat 4307940
Pokój Lekarzy 4307942
Pokój Pielęgniarek 4307941
Pielęgniarka Oddziałowa 4307946
Pacjenci 4307947

 

Personel:
p.o. Ordynator: dr n.med. Adam Dreher – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
z-ca Ordynatora: lek. med. Sabina Mędrek – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog , specjalista onkologii klinicznej

Asystenci:
lek. med. Jolanta Biesiada – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
lek. med. Łukasz Fronc – specjalista kardiolog
lek. med. Paweł Woźniak – specjalista kardiolog
lek. med. Dominika Filar – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
——————
lek. med. Michał Włodyka – w trakcie specjalizacji

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Jolanta Sławęcka

Wykonywane świadczenia :

1. Leczenie chorych z chorobą niedokrwienną serca, wadami wrodzonymi i nabytymi serca, zaburzeniami rytmu, zatorowością płucną, nadciśnieniem tętniczym   samoistnym i wtórnym  oraz niewydolnością krążenia.
2. Możliwość prowadzenia szerokiej diagnostyki chorób układu krążenia:

 • Echokardiografia
 • Echokardiografia przezprzełykowa
 • Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
 • Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
 • Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej
 • Sześciominutowy test marszu
 • Elektrokardiografia
 • Kardiowersja elektryczna
 • Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
 • Próba ortostatyczna
 • Stymulacja zatoki szyjnej