Oddział Kardiologii z Pododdziałem Kardioonkologii z Pracownią Elektroterapii

Lokalizacja: Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18, pawilon B, kondygnacja 0
Kontakt e-mail: kardiologia@szpital-brzozow.pl,
        ……………..  kardiologia-sek@szpital-brzozow.pl

Telefony:

Ordynator:13-43-07-945
Sekretariat:13-43-07-940
Pokój Lekarzy:13-43-07-942
Pokój Pielęgniarek:13-43-07-941
Pielęgniarka Oddziałowa:13-43-07-946
Pacjenci:13-43-07-947

Personel:

p.o. Ordynator:  Dr n. med. Sabina Mędrek – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog,
specjalista onkologii klinicznej

Z-ca Ordynatora:  Lek. Paweł Woźniak – specjalista kardiolog

Asystenci:

Dr n. med. Adam Dreher – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Lek. Jolanta Biesiada – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Lek. Łukasz Fronc – specjalista kardiolog
Lek. Dominika Filar – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
——————
Lek. Michał Włodyka – w trakcie specjalizacji
Lek. Jakub Homotnik – rezydent
Lek. Kasper Rolek – rezydent

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr piel. Jolanta Sławęcka – specjalista pielęgniarstwa internistycznego

 

Wykonywane świadczenia:

1. Leczenie chorych z chorobą niedokrwienną serca, wadami wrodzonymi i nabytymi serca, zaburzeniami rytmu, zatorowością płucną, nadciśnieniem tętniczym   samoistnym i wtórnym  oraz niewydolnością krążenia.

2. Udzielanie świadczeń konsultacyjnych chorym leczonym w innych oddziałach Szpitala.
3. Możliwość prowadzenia szerokiej diagnostyki chorób układu krążenia:

 • Echokardiografia przezklatkowa
 • Echokardiografia przezprzełykowa
 • Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
 • Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
 • Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej
 • Sześciominutowy test marszu
 • Elektrokardiografia
 • Kardiowersja elektryczna
 • Próba ortostatyczna
 • Stymulacja zatoki szyjnej

4. Diagnostyka i leczenie inwazyjne zaburzeń rytmu serca:

 • wszczepianie wszytkich typów rozruszników serca, włącznie z rozrusznikami resynchronizującymi oraz kardiowertery- defubrylatory
 • wszystkie typy ablacjie tym krioablacja balonowa migotania przedsionków oraz z wykorzystaniem systemu mapowania 3D

5. Diagnozowanie i leczenie chorób kardiologicznych u pacjentów onkologicznych.

Nadzorem  kardioonkologicznym objęci są pacjenci pierwszorazowi kierowani do stosowania chemioterapii oraz pacjenci w trakcie leczenia systemowego i skojarzonego z radioterapią.  (Wysokospecjalistyczne świadczenia stosowane w onkologii obejmują stosowanie leków kardiotoksycznych). Oddział prowadzi na miejscu leczenie kardiologicznych skutków ubocznych leczenia onkologicznego.