Oddział Medycyny Paliatywnej

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18, pawilon „A” I piętro.
Ważne telefony:
 
Gabinet Lekarski 13 43 09 703
Dyżurka Pielęgniarek 13 43 09 705
Sekretariat 13 43 09 706
Pacjenci 13 43 09 704
Poradnia Medycyny Paliatywnej 13 43 07 921

e-mailpaliatywny-sek@szpital-brzozow.pl 

Ordynator: lek. med. Krzysztof Tlałka, specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej, chorób wewnętrznych i geriatrii

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Bożena Mendyka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego i paliatywnego

Oddział Medycyny Paliatywnej prowadzi wielodyscyplinarną opiekę medyczną, psychologiczną, duchową i społeczną, nad pacjentami ze schorzeniami, które nie mogą już być leczone przyczynowo. Najczęściej są to pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową lub innymi schorzeniami o niekorzystnym rokowaniu.

Oddział zapewnia:
–  Możliwość kontroli objawów trudnych do opanowania w warunkach domowych
–  Atmosferę godnej śmierci cierpiącym, samotnym chorym
–  Opiekę wyręczającą
–  Poprawę, jakości życia pacjentów
 

Oddział przygotowany jest na przyjęcie 15 pacjentów. Sale chorych są jedno, dwu, trzy i czterołóżkowe. W urządzaniu i wyposażeniu oddziału kierowano się zasadą, iż powinien on stworzyć chorym i ich rodzinom warunki zbliżone do domowych.

Najważniejszym celem opieki paliatywnej jest poprawa, jakości życia u jego kresu i otoczenie płaszczem wszechstronnej opieki umierających chorych oraz wsparcie ich rodzin. Specyfika pracy personelu uwzględnia aspekty bólu, wszechogarniającego chorego i jego bliskich, zaspokojenie ich potrzeb psychicznych, socjalnych, duchowych. 

W Oddziale Medycyny Paliatywnej pracuje wysoko wykwalifikowana kadra lekarska, pielęgniarska oraz rehabilitanci a także psychologowie. 

Pacjenci oddziału mają stały całodobowy dostęp do opieki duszpasterskiej.

Zakres pracy placówek o takim profilu powinien uwzględniać współpracę trzech jednostek składowych, a więc Oddziału Medycyny Paliatywnej, Poradni i Domowego Zespołu Opieki Paliatywnej. Tylko w takiej formie sprawowana opieka jest zgodna z założeniem jej twórców, zatem zapewnia ciągłość i ma charakter holistyczny. Nasz pion zapewnia taką właśnie, idealną kompleksową opiekę nad pacjentem u kresu jego życia.