Oddział Medycyny Paliatywnej

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18, pawilon „A” I piętro
 
Ważne telefony:
Gabinet Lekarski:13-43-09-703
Dyżurka Pielęgniarek:13-43-09-705
Sekretariat:13-43-09-706
Pacjenci:13-43-09-704
Poradnia Medycyny Paliatywnej:13-43-07-921

e-mail: paliatywny-sek@szpital-brzozow.pl

Ordynator Oddziału:

Lek. Krzysztof Tlałka – specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej, chorób wewnętrznych i geriatrii

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Bożena Mendyka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego i paliatywnego

Oddział Medycyny Paliatywnej prowadzi wielodyscyplinarną opiekę medyczną, psychologiczną, duchową i społeczną, nad pacjentami ze schorzeniami, które nie mogą już być leczone przyczynowo. Najczęściej są to pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową lub innymi schorzeniami o niekorzystnym rokowaniu.

Oddział zapewnia:

  • Możliwość kontroli objawów trudnych do opanowania w warunkach domowych
  • Atmosferę godnej śmierci cierpiącym, samotnym chorym
  • Opiekę wyręczającą
  • Poprawę, jakości życia pacjentów
     

Oddział przygotowany jest na przyjęcie 15 pacjentów. Sale chorych są jedno, dwu, trzy i czterołóżkowe. W urządzaniu i wyposażeniu oddziału kierowano się zasadą, iż powinien on stworzyć chorym i ich rodzinom warunki zbliżone do domowych.

Najważniejszym celem opieki paliatywnej jest poprawa, jakości życia u jego kresu i otoczenie płaszczem wszechstronnej opieki umierających chorych oraz wsparcie ich rodzin. Specyfika pracy personelu uwzględnia aspekty bólu, wszechogarniającego chorego i jego bliskich, zaspokojenie ich potrzeb psychicznych, socjalnych, duchowych. 

W Oddziale Medycyny Paliatywnej pracuje wysoko wykwalifikowana kadra lekarska, pielęgniarska oraz rehabilitanci a także psychologowie. 

Pacjenci oddziału mają stały całodobowy dostęp do opieki duszpasterskiej.

Zakres pracy placówek o takim profilu powinien uwzględniać współpracę trzech jednostek składowych, a więc Oddziału Medycyny Paliatywnej, Poradni i Domowego Zespołu Opieki Paliatywnej. Tylko w takiej formie sprawowana opieka jest zgodna z założeniem jej twórców, zatem zapewnia ciągłość i ma charakter holistyczny. Nasz pion zapewnia taką właśnie, idealną kompleksową opiekę nad pacjentem u kresu jego życia.