Zespół Transportu Medycznego

Kontakt: 13 43 09 599

Nadzór nad ich funkcjonowaniem sprawuje Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Pielęgniarka Oddziałowa.
Do zadań Zespołu Transportu Medycznego należy:
– udzielanie świadczeń w przypadku konieczności transportu medycznego pacjenta, między podmiotami leczniczymi realizującymi świadczenia w zakresie leczenia szpitalnego, szczególnie w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia lub konieczności zachowania ciągłości leczenia w innym podmiocie leczniczym.
– zabezpiecza transport środków leczniczych, krwi.
Świadczenia są realizowane przez zespól uprawniony do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.