Zespół Transportu Medycznego

Kontakt: 664-149-062

Zespół Transportu Medycznego realizuje świadczenia w przypadku konieczności transportu pacjenta między szpitalami w szczególności w następujących stanach chorobowych:
– niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji,
– niewydolność układu krążenia,
– stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach,
– inne np. drgawki
Realizacja powyższych świadczeń obejmuje transport celem:
– niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy,
– zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.