Laboratorium Centralne

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18,  pawilon K – parter

Kontakt e-mail: laboratorium@szpital-brzozow.pl

Telefony:

Pracownia Hematologii                                       13 43 09 527

Pracownia Chemii Klinicznej i Immunologii       13 43 09 524

Pracownia Analityki Ogólnej                               13 43 09 526

Pokój dyżurny                                                     13 43 09 535

Punkt przyjmowania materiału do badań           13 43 09 534

Personel:

Kierownik: dr n.med. Andrzej Jasiewicz – specjalista diagnostyki laboratoryjnej

Z-ca kierownika: mgr Joanna Dobrowolska
Kierownik zespołu techników analityki medycznej: Agnieszka Siwak

 

Laboratorium pracuje:

 • w systemie całodobowym dla pacjentów hospitalizowanych szpitala oraz pacjentów ambulatoryjnych zleconych
  w trybie CITO
 • dla pacjentów szpitalnych poradni specjalistycznych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
 • dla pacjentów ambulatoryjnych z ośrodków zdrowia i prywatnych w dni robocze od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 7.00 do 11.00.

/wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych/

Wyniki podstawowe wydawane są:

Następnego dnia od daty pobrania materiału do badań, od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 do 15.00

Laboratorium Centralne jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzone przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych ( KIDL) i otrzymało numer ewidencyjny 1356

Scan2024-03-27_113419

Laboratorium Centralne w Brzozowie znajduje się na Krajowej Liście NFZ Laboratoriów spełniających podstawowe standardy dla medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Laboratorium Centralne wykonuje kontrolę wewnątrzlaboratoryjną oraz uczestniczy w programach kontroli zewnątrz laboratoryjnej uzyskując certyfikaty jakości.

 • Randox International Quality – RIQAS Certificate of Participation
 • LABQUALITY Certyfikat udziału w Programie Zewnętrznej oceny Jakości EQA Labquality
 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi

CERTYFIKATY:

Zespół pracowników składa się z dwóch specjalistów z diagnostyki laboratoryjnej i jednego w trakcie specjalizacji, dziesięciu diagnostów laboratoryjnych,  jeden biotechnolog,  siedmiu starszych techników analityki medycznej.

Punkt pobrań obsługują dwie pielęgniarki, ratownik medyczny , dwie sekretarki.

Pracownicy laboratorium   podnoszą swoje kwalifikacje  poprzez udział w  szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.

Zakres świadczeń:
chemii klinicznej, białek specyficznych, koagulologii, hematologii, analityki ogólnej, immunochemii, parametrów krytycznych i alergologii.

W skład laboratorium wchodzą pracownie:

 • Pracownia Chemii Klinicznej i Immunologii
 • Pracownia Koagulologii i Parametrów krytycznych
 • Pracownia Hematologii
 • Pracownia Analityki Ogólnej
 • Pracownia Białek
 • Punkt Przyjmowania Materiału do Badań
 • Punkt pobrań i poczekalnia dla pacjentów ambulatoryjnych

Pracownie wyposażone są w specjalistyczną aparaturę laboratoryjno – analityczną:

Pracownia Chemii Klinicznej i Immunologii

 • Cobas 6000 (Cobas c501 i e601) analizator biochemiczny i immunochemiczny
 • Cobas 6000 (Cobas c501 i e601) analizator biochemiczny i immunochemiczny

Pracownia Koagulologii i Parametrów Krytycznych

 • ACL TOP 500 – analizator do koagulologii
 • ACL TOP 350 – analizator do koagulologii
 • Cobas b221- analizator do parametrów krytycznych
 • Cobas b221- analizator do parametrów krytycznych
 • Euroline -zestaw do badań alergologicznych

Pracownia Hematologii

 • Sysmex XN2000(XN-10, XN-20) – analizator hematologiczny
 • Sysmex XN-550 BF – analizator hematologiczny
 • Sysmex Sp50-aparat hematologiczny do automatycznego wykonywania i barwienia rozmazów

Pracownia Analityki Ogólnej

 • UF-5000 – analizator do badania elementów upostaciowanych moczu
 • UV-3500 – analizator do badania fizyko-chemicznych właściwości moczu

Pracownia białek

 • V8 Nexus -analizator elektroforezy kapilarnej do rozdziału białek.
 • Optilite – analizator do białek specyficznych

Aparaty:

 W naszej placówce wykonuje się szeroki panel badań zgodnych za specjalizacją onkologiczną szpitala, w tym również wszystkie badania z wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2003r.

Laboratorium wykonuje badania na potrzeby pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie oraz zlecone przez podmioty zewnętrzne. Aktualna lista badań laboratoryjnych znajduje się na stronie internetowej szpitala w zakładce “cennik”.

Przygotowanie Pacjenta do badań laboratoryjnych.

Informacje  dotyczące przygotowania pacjenta do rutynowych badań laboratoryjnych oraz w przypadku badań wymagających specjalnego przygotowania, znajdują się w rozwinięciu zakładki – Laboratorium Centralne