Laboratorium Centralne

 

Adres – 36-200 Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18,  pawilon K – parter

Laboratorium pracuje:

– w systemie całodobowym dla pacjentów hospitalizowanych szpitala oraz pacjentów ambulatoryjnych zleconych w trybie CITO

– dla pacjentów szpitalnych poradni specjalistycznych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

– dla pacjentów ambulatoryjnych z ośrodków zdrowia i prywatnych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00.

/wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych/

Wyniki podstawowe wydawane są:

Następnego dnia od daty pobrania materiału do badań, od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 do 15.00

 

Kontakt

e-mail: laboratorium@szpital-brzozow.pl

Telefony:

Pracownia Hematologii                                  13 43 09 527

Pracownia Chemii Klinicznej i Immunologii       13 43 09 524

Pracownia Analityki Ogólnej                           13 43 09 526

Laboratorium Centralne                                13 43 09 535

Punkt przyjmowania materiału do badań         13 43 09 534

 

Laboratorium Centralne jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzone przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych ( KIDL) i otrzymało numer ewidencyjny 1356

Laboratorium Centralne w Brzozowie znajduje się na Krajowej Liście NFZ Laboratoriów spełniających podstawowe standardy dla medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Laboratorium Centralne wykonuje kontrolę wewnątrzlaboratoryjną oraz uczestniczy w programach kontroli zewnątrz laboratoryjnej uzyskując certyfikaty jakości.

 • Randox International Quality – RIQAS Certificate of Participation
 • LABQUALITY Certyfikat udziału w Programie Zewnętrznej oceny Jakości EQA Labquality
 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi

Pracownicy laboratorium podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Personel:
Kierownik: dr n.med. Andrzej Jasiewicz specjalista diagnostyki laboratoryjnej
Z-ca kierownika: mgr Joanna Dobrowolska

Diagności laboratoryjni:

mgr Danuta Raczyńska specjalista – zdrowie publiczne
mgr Małgorzata Maciejewska specjalista diagnostyki laboratoryjnej
mgr Bożena Łukasiewicz

mgr Gabriela Roszniowska-Bury
mgr Anna Siadkowska
mgr Anna Zubek
mgr Maria Iżycka-Dudek
mgr Joanna Zarych
mgr Agnieszka Piękoś

Kierownik zespołu techników analityki medycznej: st. technik analityki medycznej Agnieszka Siwak

Technicy analityki medycznej:

technik analityki medycznej Bożena Materniak
st. technik analityki medycznej Jolanta Tasz
st. technik analityki medycznej Bogusława Podulka
st. technik analityki medycznej Regina Data
st. technik analityki medycznej Barbara Tarnawska
st. technik analityki medycznej Bogusława Cichocka
st. technik analityki medycznej Jolanta Pietrzkiewicz
st. technik analityki medycznej Barbara Wątróbska 

technik analityki medycznej Marta Pyteraf
st. laborant diagnostyki medycznej Małgorzata Mazur
st. laborant diagnostyki medycznej Jolanta Skórka

 młodszy asystent – mgr inż. Paulina Dziuba

 

Pielęgniarki:
mgr Janina Pietryka

Licencjonowana pielęgniarka Larysa Tepla

Ratownik Medyczny

Katarzyna Wójcik

Sekretarki medyczne:
Marzena Kołodziej
mgr Marta Sochacka-Jarosz

 

Wykonywane świadczenia z zakresu:
chemii klinicznej, białek specyficznych, koagulologii, hematologii, analityki ogólnej, immunochemii, parametrów krytycznych i alergologii.

W skład laboratorium wchodzą pracownie:
– Pracownia Chemii Klinicznej i Immunologii
– Pracownia Koagulologii i Parametrów krytycznych
– Pracownia Hematologii
– Pracownia Analityki Ogólnej
– Pracownia Białek
– Punkt Przyjmowania Materiału do Badań

– Punkt pobrań i poczekalnia dla pacjentów ambulatoryjnych

Pracownie wyposażone są w specjalistyczną aparaturę laboratoryjno – analityczną:

Pracownia Chemii Klinicznej i Immunologii

 • Cobas 6000 (Cobas c501 i e601) analizator biochemiczny i immunochemiczny
 • Cobas 6000 (Cobas c501 i e601) analizator biochemiczny i immunochemiczny

Pracownia Koagulologii i Parametrów Krytycznych

 • ACL TOP 500 – analizator do koagulologii
 • ACL TOP 350 – analizator do koagulologii
 • Cobas b221- analizator do parametrów krytycznych
 • Cobas b221- analizator do parametrów krytycznych
 • Euroline -zestaw do badań alergologicznych

Pracownia Hematologii

 • Sysmex XN2000(XN-10, XN-20) – analizator hematologiczny
 • Sysmex XN-550 BF – analizator hematologiczny
 • Sysmex Sp50-aparat hematologiczny do automatycznego wykonywania i barwienia rozmazów

Pracownia Analityki Ogólnej

 • Urilyzer Sed – analizator do badania elementów upostaciowanych moczu
 • Urilyzer Auto – analizator do badania fizyko-chemicznych właściwości moczu
 • Cobas Liat – aparat do detekcji kwasów nukleinowych RT-PCR

Pracownia białek

 • V8 Nexus -analizator elektroforezy kapilarnej do rozdziału białek.

W naszej placówce wykonuje się szeroki panel badań zgodnych za specjalizacją onkologiczną szpitala, w tym również wszystkie badania z wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2003r.

Laboratorium wykonuje badania na potrzeby pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie oraz zlecone przez podmioty zewnętrzne. Znaczna część badań z poniższej listy udostępniona jest dla pacjentów wykonujących badania odpłatnie.

 

LISTA WYKONYWANYCH BADAŃ

1        Anty-CCP

2        AFP

3        Albuminy

4        Alkohol Etylowy

5        Ap53

6        Anty TG

7        Anty TPO

8        APTT- Czas kaolinowo – kefalinowy

9        ASO

10      Azot Mocznikowy BUN

11      B-2 Mikroglobulina

12      Mocz – badanie ogólne

13      Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne

14      β- hCG

15      Białko

16      Białko w moczu

17      Białko Bence-Jonesa

18      Bilirubina bezpośrednia

19      Bilirubina całkowita

20      Bilirubina pośrednia

21      C-Peptyd

22      Ca 125

23      Ca 15-3

24      Ca 19-9

25      CEA

26      Celiakia profil IGA

27      Celiakia profil IGG

28      Chlorki

29      Cholesterol całkowity

30      Cholesterol HDL

31      Cholesterol LDL

32      CKMB

33      CRP

34      D-Dimer

35      Dehydrogenaza Mleczanowa (LDH)

36      DHEA-S

37      Diastaza z drenu

38      Diastaza z drenu lewego

39      Diastaza z drenu prawego

40      Diastaza z sondy

41      Diastaza z drenu Penrosa

42      Diastaza w moczu (porcja przypadkowa)

43      Diastaza w moczu (zbiórka dobowa)

44      Diastaza

45      Dobowa utrata magnezu w moczu

46      Dobowa utrata mocznika w moczu

47      Dobowa utrata białka w moczu

48      Dobowa utrata chlorków w moczu

49      Dobowa utrata fosforu w moczu

50      Dobowa utrata kreatyniny w moczu

51      Dobowa utrata kwasu moczowego

52      Dobowa utrata potasu w moczu

53      Dobowa utrata sodu w moczu

54      Dobowa utrata wapnia w moczu

55      Dobowa utrata albuminy w moczu /Mikroalbuminuria/

56      Elektroforeza Białek

57      Elektroforeza z oznaczeniem białka monoklonalnego

58      Estradiol

59      Ferrytyna

60      Fibrynogen

61      Fosfataza zasadowa (ALP)

62      Fosfor

63      Fosfotaza kwaśna (ACP)

64      Wolne lekkie łańcuchy Kappa

65      Wolne lekkie łańcuchy Lambda

66      FSH

67      FT3

68      FT4

69      GFR Ckd-Epi

70      GFR Wg Wzoru Cockcroftagaulta

71      GRF Wg Wzoru Schwartza

72      GGTP

73      Glukoza (75g) po 1 godz.

74      Glukoza (75g) po 2 godz.

75      Glukoza w moczu

76      Glukoza

77      GOT

78      GPT

79      Hco3- Wodorowęglany

80      HE4

81      Hemoglobina glikowana (HbA1C)

82      Hemoglobina tlenkowęglowa HBCO

83      IGA

84      IGE Całkowite (Aktywność)

85      IGG

86      IGM

87      Immunofiksacja surowicy

88      Kał na Giargia Lamblia

89      Kał na jaja pasożytów

90      Kał na krew utajoną

91      Kał na resztki pokarmowe

92      Kinaza fosfokreatynowa (CPK)

93      Klirens kreatyniny

94      Kortyzol

95      Profil kortyzolu po ACTH

96      Kreatynina w moczu

97      Kreatynina

98      Krioglobuliny

99      Krzywa wchłaniania żelaza

100     Kwas foliowy

101     Kwas moczowy w moczu

102     Kwas moczowy

103     Lateks RF

104     LH

105     Lipaza

106     Magnez całkowity

107     Metotrexat

108     Mocznik

109     Morfologia 5 Diff z rozmazem

110     Morfologia bez rozmazu

111     Odczyn Biernackiego

112     Odczyn Waleera Rosa

113     Oporność Osmotyczna

114     Panel Mleko

115     Panel Pediatryczny

116     Panel Pokarmowy

117     Panel Wziewny

118     Parathormon 1-84

119     Plazmocyty

120     Płyn z kolana

121     Płyn z opłucnej

122     Płyn z otrzewnej

123     Płytki Krwi oznaczane metodą Fluorescencyjną

124     Płytki Krwi weryfikacja mikroskopowa

125     Płytki Krwi – krew pobrana na inny antykoagulant niż EDTA Np. Thromboexact

126     Potas

127     Pro BNP

128     Progesteron

129     Prokalcytonina

130     Prolaktyna

131     PSA Całkowite

132     Pt

133     Retikulocyty

134     Rozmaz manualny

135     Równowaga Kwasowo-Zasadowa (RKZ)

136     Sód

137     T3

138     T4

139     Test Korekcji APTT

140     Testosteron

141     TIBC

142     Troponina T

143     Trójglicerydy

144     TSH

145     Wapń całkowity

146     Wapń skorygowany albuminą

147     Wapń zjonizowany ze sztucznej nerki

148     Wapń zjonizowany

149     Witamina B12

150     Witamina D

151     WR

152     Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)

153     Wskaźnik Roma /przed menopauzą/

154     Wskaźnik Roma /po menopauzie/

155     Wskaźnik wysycenia transferyny żelazem

156     Żelazo

157     Morfologia 5 Diff + Komórki Progenitorowe HPC

158     Interleukina -6

159     Insulina

160     Insulina (75g) po 1 godz.

161     Insulina (75g) po 2 godz.

162     Wankomycyna

163     Szybki test potwierdzenia obecności Sars-Cov-2 w wymazie z nosa i gardła metodą RT-PCR

164     NH3-Amoniak

165     5-Fluorouracyl

166     Rozmaz barwiony szpiku kostnego

167     Rozmaz manualny – lekarski

168     Test przesiewowy do jakościowego wykrywania antygenu GDH i toksyny A i B Clostridium Difficile w kale.

170     Pakiet nr. 1 “ Dzieci” (morfologia z rozmazem mikroskopowy, glukoza, żelazo, badanie moczu, badanie kału na obecność pasożytów)

171     Pakiet nr. 2 “Dzieci szkolne – dziewczynki” (morfologia, glukoza, żelazo, badanie moczu, cholesterol całkowity, TSH, transaminazy: AST, ALT)

172     Pakiet nr.3 “ Dzieci szkolne – chłopcy” (morfologia, glukoza, badanie moczu, cholesterol całkowity, TSH, transaminazy: AST, ALT)

173     Pakiet nr.4  “Kobieta dojrzała” (morfologia, glukoza, badanie moczu, OB, lipidogram, Ca125)

174     Pakiet nr.5 “ Mężczyzna dojrzały” (morfologia, glukoza, badanie moczu, OB, lipidogram, PSA)

175     Pakiet nr.6 “Kobieta dojrzała – pakiet poszerzony” (morfologia, glukoza, badanie moczu, OB, lipidogram, Ca125, HE-4, kał na krew utajoną)

176     Pakiet nr.7 “Mężczyzna dojrzały – pakiet poszerzony” (morfologia, glukoza, badania moczu, OB, lipidogram, PSA, kał na krew utajoną)

177     Pakiet nr.8 “Nestor” (morfologia, glukoza, badanie moczu, OB, lipidogram, transaminazy: AST, ALT kał na krew utajoną)

 

Aktualne ceny badań laboratoryjnych, które wykonujemy na zlecenia prywatne znajdują się na stronie internetowej Szpitala w zakładce „Cennik.”