Zakład Radioterapii​

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, pawilon “L”, poziom 0

Kadra Zakładu Radioterapii:

Zespół lekarski:

 • dr n. med. Zbigniew Wcisło – Kierownik ZR-  specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. Marta Rogowska –  specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. Tomasz Kondraciuk – specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. Aleksander Bożek – specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. Sebastian Opaliński – specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. Michał Wojnowski – rezydent

Sekcja Serwisu Aparatury i Systemów Medycznych ZR:

 • mgr inż. Mariusz Dąbrowiecki – Kierownik Sekcji
 • mgr inż. Mariusz Data
 • tech. Zbigniew Kudła

Zespół techników ZR:

 • mgr Joanna Sochacka- Kurzydło – Kierownik Zespołu Techników
 • tech. Aneta Buczkowicz
 • tech. Katarzyna Gruszka
 • tech. Monika Boroń
 • tech. Radosław Jagielski
 • tech. Paulina Kobiałka
 • tech. Sylwester Leszek
 • tech. Małgorzata Marszałek
 • tech. Anetta Niemiec
 • tech. Tomasz Nogaj
 • tech. Zofia Skiba
 • tech. Beata Słota
 • tech. Maria Staniszewska
 • tech. Maciej Wawrzak

Modelarze
     Grażyna Koziarz
     Bogdan Kubal

Sekretariat:
     Agnieszka Kwiatkowska
     Dorota Dziura

Działalność kliniczna Zakładu Radioterapii

Zakład Radioterapii (ZR) Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego leczy chorych na nowotwory złośliwe od roku 1992.
ZR od lat stale rozwija swoją działalność poprzez zwiększanie bazy aparaturowej i wprowadzanie nowych technik radioterapii, a także podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia i kursy odbywane w kraju i za granicą. Pracownicy zdobywają specjalizacje odbywając staże zarówno na miejscu jak i w wiodących ośrodkach onkologicznych.

ZR posiada trzy nowoczesne wysokoenergetyczne akceleratory do radioterapii firmy Elekta jeden Synergy (wiązki fotonów 4, 6 i 15 MV, wiązki elektronów 6-18 MV) oraz dwa nowe najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia-akceleratory Versa HD, symulator Simulix Evolution Nucletron oraz tomograf komputerowy Siemens wyposażony w wirtualną symulację oraz układ laserowy do pozycjonowania pacjenta przeznaczony do planowania radioterapii a także system ABC do radioterapii na wstrzymanym oddechu. Wszystkie urządzenia łączy w jedną całość system zarządzania i weryfikacji MOSAIQ.

W ZR prowadzone jest leczenie napromienianiem z pól zewnętrznych (teleradioterapia) we wszystkich lokalizacjach narządowych samodzielnie i w skojarzeniu z innymi metodami leczenia onkologicznego tj. chemioterapia, immunoterapia, brachyterapia.
W szczególności w zakres działalności Zakładu Radioterapii wchodzi:

 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów narządów głowy i szyi
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów centralnego układu nerwowego
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów regionu klatki piersiowej
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów regionu jamy brzusznej
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów regionu miednicy
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów układu krwiotwórczego
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów tkanek miękkich i kości
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów skóry

W ZR prowadzi się również napromienianie w chorobach nienowotworowych szczególnie o podłożu zapalnym takich jak zespoły bolesnego łokcia, zapalenie powięzi podeszwowej czy ścięgna Achillesa i in., wytrzeszcz w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa.

W postępowaniu leczniczym wykorzystuje się najnowsze wytyczne i zalecenia medycznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych zarówno co do leczenia skojarzonego jak i sposobów wyznaczania obszarów do napromieniania i technik planowania leczenia przy pomocy aktualnej literatury (w tym podręczników, atlasów i czasopism). Do planowania i oceny efektów leczenia napromienianiem wykorzystuje się fuzję obrazów diagnostycznych zarówno z tomografii komputerowej (TK) jak i magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), dostępnych na terenie szpitala.
 
W działalności ZR niezbędna jest ścisła współpraca z Zakładem Fizyki Medycznej (ZFM).

Techniki napromieniania stosowane w ZR:

 • radioterapia konformalna planowana trójwymiarowo (3D-CRT), w tym z modulowaną intensywnością dawki (IMRT) wraz z technikami dynamicznymi (VMAT)
 • radioterapia sterowana obrazem (IGRT)
 • radioterapia bramkowana oddechowo (4D-GRT)