Zakład Radioterapii​

lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18,  pawilon L, poziom 0

 

Kadra Zakładu Radioterapii:

Zespół lekarski:
     dr n. med. Zbigniew Wcisło – Kierownik ZR,-  specjalista radioterapii onkologicznej
     lek. Marta Rogowska –  specjalista radioterapii onkologicznej
     lek. Tomasz Kondraciuk – specjalista radioterapii onkologicznej
     lek. Aleksander Bożek – specjalista radioterapii onkologicznej
     lek. Sebastian Opaliński – specjalista radioterapii onkologicznej

       lek. Maciej Głowacki – rezydent  
     lek. Michał Wojnowski – rezydent

 

Sekcja Serwisu Aparatury i Systemów Medycznych ZR:
     mgr inż. Mariusz Dąbrowiecki – Kierownik Sekcji
     mgr inż. Mariusz Data
     tech. Zbigniew Kudła

Zespół techników ZR:

     tech. Joanna Sochacka- Kurzydło – Kierownik Zespołu Techników

     mgr Iwona Bober
     tech. Aneta Buczkowicz
     tech. Alicja Czajkowska-Sowa
     tech. Katarzyna Gruszka
     tech. Aleksandra Hućko
     tech. Monika Job
     tech. Radosław Jagielski
     tech. Paulina Kobiałka
     tech. Barbara Konieczna-Turek
     tech. Sylwester Leszek
     tech. Małgorzata Marszałek
     tech. Anetta Niemiec
     tech. Tomasz Nogaj
     tech. Zofia Skiba
     tech. Beata Słota
     tech. Maria Staniszewska
     tech. Maciej Wawrzak

Modelarze
     Grażyna Koziarz
     Bogdan Kubal

Sekretariat:
     Agnieszka Kwiatkowska
     Dorota Dziura

Działalność kliniczna Zakładu Radioterapii

Zakład Radioterapii (ZR) Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego leczy chorych na nowotwory złośliwe od roku 1992.
ZR od lat stale rozwija swoją działalność poprzez zwiększanie bazy aparaturowej i wprowadzanie nowych technik radioterapii, a także podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia i kursy odbywane w kraju i za granicą. Pracownicy zdobywają specjalizacje odbywając staże zarówno na miejscu jak i w wiodących ośrodkach onkologicznych.

ZR posiada trzy nowoczesne wysokoenergetyczne akceleratory do radioterapii firmy Elekta jeden Synergy (wiązki fotonów 4, 6 i 15 MV, wiązki elektronów 6-18 MV)oraz dwa nowe najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia-akceleratory Versa HD, symulator Simulix Evolution Nucletron oraz tomograf komputerowy Siemens wyposażony w wirtualną symulację oraz układ laserowy do pozycjonowania pacjenta przeznaczony do planowania radioterapii a także system ABC do radioterapii na wstrzymanym oddechu. Wszystkie urządzenia łączy w jedną całość system zarządzania i weryfikacji MOSAIQ.

W ZR prowadzone jest leczenie napromienianiem z pól zewnętrznych (teleradioterapia) we wszystkich lokalizacjach narządowych samodzielnie i w skojarzeniu z innymi metodami leczenia onkologicznego tj. chemioterapia, immunoterapia, brachyterapia.
W szczególności w zakres działalności Zakładu Radioterapii wchodzi:

 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów narządów głowy i szyi
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów centralnego układu nerwowego
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów regionu klatki piersiowej
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów regionu jamy brzusznej
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów regionu miednicy
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów układu krwiotwórczego
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów tkanek miękkich i kości
 • Radykalne i paliatywne napromienianie nowotworów skóry

W ZR prowadzi się również napromienianie w chorobach nienowotworowych szczególnie o podłożu zapalnym takich jak zespoły bolesnego łokcia, zapalenie powięzi podeszwowej czy ścięgna Achillesa i in., wytrzeszcz w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa.

W postępowaniu leczniczym wykorzystuje się najnowsze wytyczne i zalecenia medycznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych zarówno co do leczenia skojarzonego jak i sposobów wyznaczania obszarów do napromieniania i technik planowania leczenia przy pomocy aktualnej literatury (w tym podręczników, atlasów i czasopism). Do planowania i oceny efektów leczenia napromienianiem wykorzystuje się fuzję obrazów diagnostycznych zarówno z tomografii komputerowej (TK) jak i magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), dostępnych na terenie szpitala.
 
W działalności ZR niezbędna jest ścisła współpraca z Zakładem Fizyki Medycznej (ZFM).

Techniki napromieniania stosowane w ZR:

 • radioterapia konformalna planowana trójwymiarowo (3D-CRT), w tym z modulowaną intensywnością dawki (IMRT) wraz z technikami dynamicznymi (VMAT)
 • radioterapia sterowana obrazem (IGRT)
 • radioterapia bramkowana oddechowo (4D-GRT)