Plan szpitala

mapaszpitala

Opis pawilonów szpitala

Pawilon A

Poradnia K
Poradnia Neonatologiczna
Laboratorium Mikrobiologiczne
Oddział Medycyny Paliatywnej
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oddział Noworodkowy
Oddział Onkologii Klinicznej – odcinek C
Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi
Kaplica Szpitalna

Pawilon B

Magazyn szpitalny
Oddział Kardiologiczny
Poradnia Kardiologiczna
Oddział Chorób Wewnętrznych z Podziałem Reumatologii Oddział Neurologii z Podziałem Udarowym

Pawilon C

Centralna Sterylizacja
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Oddział Radioterapii

Pawilon D

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnie Specjalistyczne
Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Pawilon E

Pracownia Anatomii Patologicznej (Prosektorium)

Pawilon F

Oddział Dzienny Psychiatryczny
Archiwum Medyczne

Pawilon G

Budynek Administracji Szpitala
Sklep Medyczny “Life Care”

Pawilon H

Apteka Szpitalna
Dzienny Oddział Chemioterapii i Hematologii Onkologicznej
Poradnie Specjalistyczne Onkologiczne
Oddział Onkologii Klinicznej – odcinek A
Oddział Onkologii Klinicznej – odcinek B
Oddział Dziecięcy
Oddział Hematologii Onkologicznej z Pododdziałem Transfuzjologii Klinicznej
Pokoje dla pacjentów i ich rodzin

Pawilon I

Blok Operacyjny
Oddział Ortopedii Onkologicznej

Pawilon J

Izba Przyjęć Planowych, SOR
Poradnie i Pracownie Specjalistyczne
Blok Operacyjny(sala nr 5)

Pawilon K

Laboratorium Centralne
Laboratorium Diagnostyki Molekularnej
Zakład Patomorfologii
Kuchnia
Pralnia
Pracownia Serologii Grup Krwi
Bank Krwi

Pawilon L

Centrum Medyczne VOXEL
Zakład Radioterapii
Zakład Brachyterapii
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej:
– Tomograf Komputerowy
– Rezonans Magnetyczny

Pawilon Ł, Ł1, Ł2

Łączniki Pawilonów

Pawilon M

Kotłownia
Myjnia i Magazyn Odpadów Medycznych

Pawilon N

Hydrofornia

Pawilon O

Tlenownia

Pawilon P

Agregat Prądotwórczy
P1- Stacja transformatorowa główna z rozdzielnią elektryczną główną i Agregat Prądotwórczy.