Centralna Sterylizatornia

Lokalizacja: Centralna Sterylizacja zlokalizowana jest na poziomie Bloku Operacyjnego, pawilon “I”, kondygnacja -1

Kontakt:

Odpowiedzialność za organizację pracy w Centralnej Sterylizacji sprawuje:

Z-ca Kierownika: mgr piel. Jolanta Ryczaj – Tel. 13-43-07-990

Kontakt do Sterylizatorni: 13-43-09-590

Nadzór merytoryczny sprawuje Kierownik Bloku Operacyjnego.

Praca odbywa się w systemie 12 godzinnym.

 
Główne zadania: 
  • mycie, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi oraz sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych oraz bielizny na rzecz komórek organizacyjnych Szpitala.
  • Kontrola skuteczności procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji metodami: fizycznymi / chemicznymi / biologicznymi
 
Wszystkie dane z monitorowania są archiwizowane i dostępne dla potwierdzenia jałowości sterylizowanego materiału. 
 
Wyposażenie:
  • Przelotowe myjnie dezynfektory
  • Myjka parowa
  • Przelotowe sterylizatory parowe
  • Sterylizatory plazmowe
  • Suszarka do narzędzi
  • Stacja uzdatniania wody
 
Godziny przyjęć materiału do Centralnej Sterylizatorni:
8.00-10.00, 12.00-15.00
 
Godziny wydawania materiału z Centralnej Sterylizatorni: 
8.00-10.00, 12.00-15.00, 18.00-19.00