Centralna Sterylizatornia

Zlokalizowana na poziomie bloku operacyjnego (pawilon I, kondygnacja -1)
 

Za organizację pracy Centralnej Sterylizatorni odpowiada:

 
Pani piel. Małgorzata Maks –  p.o. Kierownika   tel. 13 43 07 990
Kontakt do Sterylizatorni :  13 43 09 590
Nadzór merytoryczny sprawuje Kierownik Bloku Operacyjnego.
 
Praca odbywa się w systemie 12 godzinnym.
 
Głównym zadaniem jest obsługa: – w zakresie mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi oraz sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i bielizny na rzecz komórek organizacyjnych Szpitala.
 
Kontrola skuteczności procesów mycia i dezynfekcji i sterylizacji przeprowadzona jest metodami:
  • fizycznymi
  • chemicznymi
  • biologicznymi
 
Wszystkie dane z monitorowania są archiwizowane i dostępne dla potwierdzenia jałowości sterylizowanego materiału. 
 
Wyposażenie:
  • Przelotowe myjnie dezynfektory
  • Myjka parowa
  • Przelotowe sterylizatory parowe
  • Sterylizatory plazmowe
  • Suszarka do narzędzi
  • Stacja uzdatniania wody
 
Godziny przyjęć materiału do Centralnej Sterylizatorni:
8.00-10.00, 12.00-15.00
 
Godziny wydawania materiału z Centralnej Sterylizatorni: 
8.00-10.00, 12.00-15.00, 18.00-19.00