O Oddziale Dziennym

Kierownik Dziennego Oddziału Chemioterapii i Hematologii Onkologicznej:
lek. med. Dariusz Sawka, specjalista onkologii klinicznej

Zastępca Kierownika Dziennego Oddziału Chemioterapii i Hematologii Onkologicznej:
Lek. Izabela Gładysz, specjalista onkologii klinicznej

Koordynator Dziennego Oddziału Chemioterapii i Hematologii Onkologicznej:
dr n. o zdrowiu Jolanta Sawicka

Asystenci: 

Lek. Maria Jońca, specjalista onkologii klinicznej
Lek. Zofia Łukaszewska-Władarz, specjalista onkologii klinicznej

Dzienny Oddział Chemioterapii i Hematologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie powstał w 2009 roku. Głównym celem, jaki przyświecał organizacji Oddziału, było zapewnienie pacjentom onkologicznym profesjonalnej terapii, która jednocześnie pozwala na zachowanie aktywności w życiu codziennym.

Pacjenci Oddziału Dziennego przebywają w szpitalu maksymalnie 12 godzin, w ciągu których przeprowadzone są badania laboratoryjne, wizyta u lekarza, oraz procedura podania odpowiednich leków. Po zakończeniu terapii, pacjent powraca tego samego dnia do domu.

Pomieszczenia Dziennego Oddziału Chemioterapii i Hematologii Onkologicznej zajmują dwa pierwsze poziomy (poziom -2 oraz -1) oddanego do użytku w 2012r pawilonu H Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego.

Oddział wyposażony jest w najwyższej jakości sprzęt, zapewniający najwyższą jakość leczenia. W strukturach Oddziału znajduje się szatnia dla Pacjentów, rejestracja, punkt pobrań materiału do badań, stanowisko do badania EKG, gabinety lekarskie, oraz trzy sale w których podawane są leki cytotoksyczne.

Sale podań wyposażone są w wygodne fotele do podawania leków, telewizję, oraz specjalistyczny sprzęt medyczny.
Nad bezpieczeństwem Pacjentów czuwa wysoko wyspecjalizowany zespół lekarzy i pielęgniarek. Nasz personel stale podnosi swoje kwalifikacje, poprzez uczestnictwo w kursach, konferencjach i wszelkiego rodzaju szkoleniach.