Programy lekowe

PROGRAMY LEKOWE Z HEMATOLOGII I CHEMIOTERAPII

 

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM
PROGRAM LEKOWY – PIKSANTRON W LECZENIU CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
PROGRAM LEKOWY – LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU, ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE AGRESYWNEGO I OBJAWOWEGO, NIEOPERACYJNEGO, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO RAKA RDZENIASTEGO TARCZYCY
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE AGRESYWNEJ MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ, MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ Z WSPÓŁISTNIEJĄCYM NOWOTWOREM UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO ORAZ BIAŁACZKI MASTOCYTARNEJ
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA SZYJKI MACICY
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE RAKA Z KOMÓREK MERKLA AWELUMABEM
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCYM, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB Z PRZERZUTAMI, ZRÓŻNICOWANYM (BRODAWKOWATYM/ PĘCHERZYKOWYM/OKSYFILNYM – Z KOMÓREK HURTHLEA) RAKIEM TARCZYCY, OPORNYM NA LECZENIE JODEM RADIOAKTYWNYM
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO LUB DROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE RAKA NERKI
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW (ŁZS)
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNE CHŁONIAKI SKÓRNE T – KOMÓRKOWE
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI CD30+
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ