Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnień od Alkoholu

 

Lokalizacja – budynek Przychodni Rejonowej w Brzozowie ul. Ks. Bielawskiego 16 – II piętro

– budynek Oddziału Dziennego Psychiatrycznego – parter

Nadzór nad pracą Poradni pełni Kierownik Powiatowego Centrum zdrowia Psychicznego.

Ważne telefony :

   
Gabinet psychoterapii uzależnień 13 43 09 516
Psycholog

Pracownik socjalny / rejestracja

13 43 09 522

13 43 09 551

 

Personel:

Lekarz Karol Per- psychiatra

mgr Anna Nowak – psycholog
mgr Renata Ostrowska – pedagog resocjalizacji,  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Anna Kuchowicz – specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji)  
mgr Teresa Szuba – pracownik socjalny szpitala 
Grażyna Kostecka – licencjonowana pielęgniarka, instruktor terapii uzależnień

————————————————————————————

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu czynna: 

poniedziałki w godzinach od 7:00 do 20:00, pozostałe dni w godzinach od 7:00 do 15:00

Poradnia zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i psychoterapią osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu od 18 roku życia.

Grupy psychoterapetyczne spotykają się 2-3 razy w tygodniu.

———————————————————————————–

Program psychoterapii podstawowej zawiera pracę nad budowaniem tożsamości alkoholowej i uznaniem bezsilności wobec alkoholu, radzeniem sobie z głodem alkoholowym. Intensywny program psychoterapii to praca nad poznaniem niezbędnej dla zdrowienia wiedzy, Przewodnik Samopoznania i Trening umiejętności służących zdrowieniu.

Grupa dalszego zdrowienia obejmuje pracę nad zapobieganiem nawrotom chorobyradzeniem sobie ze złością i budowaniem konstruktywnego JA.

Celem poradni jest:
1.Diagnozowanie zespołu uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
2.Kompleksowe leczenie

  • psychoterapia grupowa i indywidualna
  • farmakoterapia
  • treningi umiejętności służących zdrowieniu
Rejestrować można się osobiście lub telefonicznie.