Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnień od Alkoholu

 

Lokalizacja – budynek Przychodni Rejonowej w Brzozowie ul. Ks. Bielawskiego 16 – II piętro

– budynek Oddziału Dziennego Psychiatrycznego – parter

 

Ważne telefony :

Rejestracja 13 4309551
Gabinet psychoterapii uzależnień 13 4309516
Psycholog 13 4309522

13 4309514

 

Personel:

Psycholog mgr Aneta Bąkowicz – specjalista psychoterapii uzależnień 
Psycholog mgr Paulina Szarek

Psycholog mgr Anna Nowak
Pedagog resocjalizacji,  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – mgr Renata Ostrowska  
Instruktor terapii uzależnień – licencjonowana pielęgniarka Grażyna Kostecka
Pracownik socjalny szpitala – Teresa Szuba

————————————————————————————

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu czynna
W poniedziałki w godzinach od 7:00 do 20:00 pozostałe dni  od 7:00 od 15:00
Poradnia zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i psychoterapią osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu od 18 roku życia.

Grupy psychoterapetyczne spotykają się 2-3 razy w tygodniu.

———————————————————————————–

Program psychoterapii podstawowej zawiera pracę nad budowaniem tożsamości alkoholowej i uznaniem bezsilności wobec alkoholu, radzeniem sobie z głodem alkoholowym. Intensywny program psychoterapii to praca nad poznaniem niezbędnej dla zdrowienia wiedzy, Przewodnik Samopoznania i Trening umiejętności służących zdrowieniu.

Grupa dalszego zdrowienia obejmuje pracę nad zapobieganiem nawrotom chorobyradzeniem sobie ze złością i budowaniem konstruktywnego JA.

Celem poradni jest:
1.Diagnozowanie zespołu uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
2.Kompleksowe leczenie

  • psychoterapia grupowa i indywidualna
  • farmakoterapia
  • treningi umiejętności służących zdrowieniu
Rejestrować można się osobiście lub telefonicznie.