Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18, pawilon B, kondygnacja 1

Kontakt:

e-mail: wewnetrzny-sek@szpital-brzozow.pl

Telefony:

  Oddz. Wewnętrzny Pododdział Reumatologii
Ordynator 134309614  
Pokój lekarzy 134309618 134309570
Pielęgniarka Oddziałowa 134309621 134309621
Dyżurka Pielęgniarek 134309616 134309616
Sekretariat 134309623 134309623
Pacjenci 134309612 134309612

Personel:

Ordynator: lek. Jerzy Kuczma – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog
Z-ca: lek. Anna Czerkies-Bieleń – specjalista chorób wewnętrznych
Z-ca: lek. Alicja Jarema – I stopień choroby wewnętrzne, specjalista reumatolog  – Pododdział Reumatologii
 

Asystenci:
Oddział Chorób Wewnętrznych

lek. Krystyna Jungiewicz-Kędzierska – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
lek. Barbara Cader – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Bożena Kurzydło-Mac – specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
lek. Anna Książek – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Anna Sroka-Błaż – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog
lek. Marek Haduch – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Filip Latocha – specjalista chorób wewnętrznych

Pododdział Reumatologii
lek. Maria Kuźmik-Tarnawczyk – specjalista reumatolog

Rezydenci:
lek. Sabina Kuczma – Miś
lek. Olga Wołek
lek. Aneta Ruchalska-Ziajka
lek. Karolina Maj
lek. Karolina Wojnicka

Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr piel. Teresa Maliwiecka
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej: lic. piel. Ewa Stanisławska                                               

Wykonywane świadczenia:

Pełny zakres świadczeń zawierających diagnostykę i leczenie chorób wewnętrznych w oparciu o zakłady i pracownie diagnostyczne szpitala oraz specjalistów z wąskich dziedzin interny zatrudnionych w oddziale tj. kardiologii, endokrynologii, pulmonologii i gastroenterologii.