Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. Bielawskiego 18, pawilon B, kondygnacja 1

Kontakt e-mail: wewnetrzny-sek@szpital-brzozow.pl

Telefony:

 Oddział WewnętrznyPododdział Reumatologii
Ordynator:13 43 09 614 
Pokój lekarzy:13 43 09 618  13 43 09 570
Pielęgniarka Oddziałowa:13 43 09 621  13 43 09 621
Dyżurka Pielęgniarek:13 43 09 616  13 43 09 616
Sekretariat:13 43 09 623  13 43 09 623
Pacjenci:13 43 09 612  13 43 09 612

 

Personel:

Ordynator: Lek. Jerzy Kuczma – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog
Z-ca: Lek. Anna Czerkies-Bieleń – specjalista chorób wewnętrznych
Z-ca: Lek. Alicja Jarema – I stopień choroby wewnętrzne, specjalista reumatolog  – Pododdział Reumatologii

Asystenci Oddziału Chorób Wewnętrznych

Lek. Krystyna Jungiewicz-Kędzierska – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
Lek. Barbara Cader – specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Bożena Kurzydło-Mac – specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
Lek. Anna Książek – specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Anna Sroka-Błaż – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog
Lek. Marek Haduch – specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Filip Latocha – specjalista chorób wewnętrznych

Asystent Pododdziału Reumatologii
Lek. Maria Kuźmik-Tarnawczyk – specjalista reumatolog

Rezydenci:
Lek. Sabina Kuczma-Miś
Lek. Olga Wołek
Lek. Aneta Ruchalska-Ziajka
Lek. Karolina Maj
Lek. Karolina Wojnicka

Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr piel. Teresa Maliwiecka
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej: lic. piel. Ewa Stanisławska                                               

Wykonywane świadczenia:

Pełny zakres świadczeń zawierających diagnostykę i leczenie chorób wewnętrznych w oparciu o zakłady i pracownie diagnostyczne szpitala oraz specjalistów z wąskich dziedzin interny zatrudnionych w oddziale tj. kardiologii, endokrynologii, pulmonologii i gastroenterologii.