Poradnia Urologiczna

Lokalizacja: Poradnia Urologiczna mieści się na I piętrze pawilonu “J” (nad Izbą Przyjęć) pokój nr 9

Telefon do Poradni: 13-43-07-985

Rejestracja:

  • osobiście w godz. 7.30-15.00
  • telefonicznie: 13-43-09-525

Rejestracja możliwa jest po okazaniu:

  • Dowodu osobistego
  • Dowodu ubezpieczenia zdrowotnego
  • Skierowania do Poradni Urologicznej
 

W Poradni przyjmuje:

lek. Piotr Banaś – specjalista urologii – wtorek / środa / czwartek

 

Poradnia Urologiczna zajmuje się:

  • Leczeniem ambulatoryjnym pacjentów hospitalizowanych na oddziale
  • Wykonywaniem drobnych zabiegów (drenaż, płukanie, cewnikowanie pęcherza moczowego)
  • Pielęgnacją urostomii
  • Zmianą opatrunków, usuwaniem szwów po zabiegach operacyjnych