Poradnia Urologiczna

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego, I piętro pawilonu „J”  (nad Izbą przyjęć) p. nr 9.

 

Telefon do poradni 13 43 07 985

Poradnia pracuje od poniedziałku do piątku  w godz. 7.25-15.00

Rejestracja:

  • Osobiście w godz. 7.30 – 15.00
  • Telefonicznie w godz. 8.00 – 14.00,  tel. 13 43 09 525

Rejestracja możliwa jest po okazaniu :

  • Dowodu osobistego
  • Dowodu ubezpieczenia zdrowotnego
  • Skierowania do Poradni Urologicznej

Poradnia Urologiczna zajmuje się:

  • Leczeniem ambulatoryjnym pacjentów hospitalizowanych na oddziale
  • Wykonywaniem drobnych zabiegów (drenaż, płukanie , cewnikowanie pęcherza moczowego)
  • Pielęgnacją urostomii
  • Zmianą opatrunków, usuwaniem szwów po zabiegach operacyjnych

 

    W Poradni przyjmują lekarze:

 

Poniedziałek

Magdalena Czubak

Wtorek

Piotr Banaś

Środa

Piotr Banaś

Czwartek

Piotr Banaś

Magdalena Czubak

Piątek

Piotr Banaś