Szkoła Rodzenia

 Wznawiamy  działalność Szkoły Rodzenia.
Zapraszamy
 
Zajęcia odbywają się każdy wtorek o godzinie 17:00 w budynku H – (hotelik szpitalny)
Zajęcia prowadzi:  Anna Opalińska mgr położnictwa, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego
 
tel. 784 048 138
 
Zadaniem Szkoły Rodzenia jest przygotowanie psychiczne i fizyczne przyszłych rodziców do porodu i rodzicielstwa. 
Program Szkoły Rodzenia obejmuje 6 spotkań. Każde spotkanie to 2 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych ćwiczeń przygotowujących  do porodu.
I spotkanie:  Poród
 • symptomy zbliżającego się porodu
 • potrzebna dokumentacja
 • wyposażenie torby rodzącej
 • droga do szpitala, procedury przyjęcia na oddział
 • omówienie poszczególnych okresów porodu ( I, II, III, IV)
 • przygotowanie do porodu aktywnego, pozycje wertyklane
 • łagodzenie bólu porodowego
 • rola i zadania przyszłego ojca na sali porodowej 
II spotkanie: Poród drogą cięcia cesarskiego
 • wskazania
 • postępowanie po cięciu cesarskim w szpitalu
III spotkanie: Wycieczka na salę porodową
 • prezentacja sal porodowych, niektórych urządzeń medycznych, sprzętu używanego podczas porodu.
IV spotkanie: Pielęgnacja noworodka
 • kąpiel noworodka, pielęgnacja pępka
 • wyprawka dla noworodka
 • przyuczenie przyszłych rodziców do kąpieli i przewijania noworodka
 • nauka podstawowych chwytów noworodka
V spotkanie: Karmienie noworodka piersią
 • znaczenie karmienia naturalnego w rozwoju noworodka
 • techniki karmienia piersią (ABC karmienia piersią)
 • więź emocjonalna matki z dzieckiem
 • zasady odżywiania w okresie karmienia piersią
 • problem laktacyjny (nawał pokarmu, wklęsłe brodawki itp.)
VI spotkanie:  Półóg
 • pierwsze godziny po porodzie
 • zasady pielęgnacji i higieny
 • psychika kobiety po porodzie – baby blues
 • wypis ze szpitala
 • pobyt w domu
 • ćwiczenia w połogu
Ćwiczenia: 
 • oddychanie torem przeponowym
 • rozciąganie mięśni krocza i dna miednicy, ćwiczenia kręgosłupa,
 
Szkoła Rodzenia wyposażona jest we wszystkie niezbędne pomoce: piłki, materace, worki sako, przybory do pielęgnacji noworodka. Dzięki zajęciom w będziecie Państwo mieli większą świadomość co czeka Was na sali porodowej, unikniecie niepotrzebnego stresu przed nieznanym i lepiej poradzicie sobie z bólem porodowym.
 
Na zajęcia prosimy wziąć ze sobą:
 • wygodny strój, 
 • grube skarpety, 
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do ćwiczeń w szkole rodzenia.