Kolejne wizyty

Kolejne wizyty pacjentów leczonych chemioterapią odbywają się w pawilonie H:

Każdą kolejną wizytę należy rozpocząć od zgłoszenia się do gabinetu zabiegowego na poziomie -2 celem wykonania niezbędnych badań.

 


DO GABINETU ZABIEGOWEGO PACJENCI WCHODZĄ POJEDYNCZO,
PO UPRZEDNIM WEZWANIU PRZEZ PIELĘGNIARKĘ

BEZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH


  • po zakończeniu wizyty w gabinecie zabiegowym należy oczekiwać na przyjęcie do poradni
  • prosimy, aby do poradni udał się pacjent z maksymalnie jedną osobą towarzyszącą.
  • każdego pacjenta po zakończeniu wizyty obowiązuje rejestracja na następny ustalony z lekarzem termin przyjęcia w rejestracji na poziomie -2.
  • pacjenci skierowani do Oddziału Dziennego powinni dodatkowo założyć historię choroby w punkcie przyjęć planowych na poziome -2.
  • po założeniu historii choroby należy oczekiwać na podanie leków cytostatycznych w poczekalni przed gabinetem personelu medycznego oddziału dziennego na poziomie -1.
  • podanie leków cytostatycznych odbywa się w pomieszczeniach Oddziału Dziennego na poziomie -1.