45 lat Brzozowskiej Onkologii… 30 lat Radioterapii…

Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości.”

                                                                                            (prof. Tadeusz Kotarbiński – filozof)

Zastanawiające, czy maksymę profesora Kotarbińskiego można odnieść do 45 letniej historii brzozowskiej onkologii? Wgłębiając się w początki, a następnie w trudny proces rozwijania Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego,  by finalnie stał się jedną z wiodących  placówek onkologicznych nie tylko na Podkarpaciu, lecz również w Polsce, dostrzeżemy trafność doboru. Na przestrzeni lat tworząc brzozowską onkologię, rozbudowując, przystosowując do warunków i wyzwań jakie stawia medycyna, działania kreowały nadzieję, że przyszłość przyniesie realizację wizji  ośrodka o jakim marzył jego twórca, człowiek wizjoner dr Zbigniew Kubas. Kontynuatorzy Jego dzieła postawili na nowoczesność, czego realnym wymiarem są nowe oddziały, pracownie, nowoczesny sprzęt, diagnostyka, jednocześnie szanując historię,  pozycję i prestiż wypracowane przez poprzedników.

O bogatej historii naszego Szpitala można  dowiedzieć się zaglądając na stronę internetową w zakładkę „O nas”: https://szpital-brzozow.pl/historia   i   https://szpital-brzozow.pl/70-lat-naszego-szpitala/.

W oparciu o historię szpitala, podejmiemy próbę skupienia się tylko na onkologii, choć jest ona integralną częścią naszej  placówki medycznej.

Z książki „JAK BUDOWAŁEM SZPITAL W BRZOZOWIE” autorstwa Zbigniewa Kubasa, pozwolimy sobie zaczerpnąć wiedzę o tamtym okresie, jak również zacytować przemyślenia samego autora, by następnie skupić się na dokonaniach kontynuatorów po 1990 roku. Potwierdzenie dokonań związanych z rozwojem znajdą Państwo otwierając zamieszczone linki. Jest to losowy dobór, gdyż ilość artkułów dostępnych w Internecie, w których opisywano brzozowski ośrodek jest bardzo duża i nie jesteśmy w stanie wszystkich zamieścić.

***

Nigdy nie mogłem się uwolnić od marzeń – pracy chirurga w dużym nowoczesnym szpitalu,  z pięknymi salami operacyjnymi, wyposażonymi w nowoczesną aparaturę, pracy w środowisku autorytetów naukowych, możliwości pogłębiania wiedzy, uzyskiwania w takich warunkach coraz wyższych kwalifikacji zawodowych i naukowych”(…)

„Dlaczego onkologia? Organizacja pracy w pionie onkologicznym ma wyjątkowe znamiona pracy kompleksowej, zintegrowanej, gdzie każdy dział, będąc wysoko wyspecjalizowaną jednostką w swojej dziedzinie, stanowi nierozerwalną część struktury organizacyjnej, której ostateczna formą jest właśnie ośrodek onkologiczny. Marzył mi się taki ośrodek w Brzozowie.”

Zaczęło się od poradni onkologicznej, a kolejnym krokiem był wniosek dyrektora Instytutu  Onkologii w Krakowie, na podstawie którego 4 lipca 1977 roku zapadła decyzja ministra zdrowia o powołaniu Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej  w Krośnie z siedzibą w Brzozowie. Rok później minister zdrowia wyznacza Wojewódzką Przychodnię Onkologiczną do sprawowania specjalistycznego nadzoru wojewódzkiego, a dr Zbigniew Kubas zostaje powołany na stanowisko specjalisty wojewódzkiego w dziedzinie onkologii (1978-1991).  W 1981 roku w ramach Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej otwarty zostaje 50-cio łóżkowy Oddział Chirurgii Onkologicznej, którego ordynatorem zostaje dr Zbigniew Kubas. Jest to pierwszy taki oddział w regionie południowo-wschodniej Polski. Jednocześnie powstaje Oddział Chemioterapii Onkologicznej oraz Urologii Onkologicznej. Oddziały te zlokalizowano w nowo wybudowanym i przekazanym  do użytku  pawilonie „C”. Oddano także nową centralną sterylizację, budynek z blokiem operacyjnym – 08.02.1982r. pierwsza operacja. Oficjalne  oddanie do użytku pomieszczeń z przeznaczeniem dla przychodni onkologicznej i izby przyjęć następuje 15.10.1983 roku. 

W 1983 roku rozpoczęta zostaje kolejna  ważna inwestycja – budowa Zakładu Radioterapii.

„Po  uzyskaniu akceptacji moich władz w pionie onkologicznym, na rozwinięcie ośrodka onkologicznego w Brzozowie przystąpiłem do programowania i uzasadniania następnego obiektu nieodzownego dla prawidłowej działalności onkologii, a mianowicie do budowy budynku radioterapii.”

Po zatwierdzeniu przez Państwową Agencję Atomistyki planów bunkrów, rozpoczęto prace budowlane. Wszystkim poczynaniom, od początku do końca zawsze towarzyszyły problemy wynikające nie tylko z problemów finansowych, eksploatacyjnych, również czynnik ludzki nie był bez znaczenia.

„Resortowe władze wojewódzkie były ustosunkowane bardzo nieprzychylnie do wszystkich poczynań, które realizowałem, a które nie mieściły się w ramach standardowego funkcjonowania służby zdrowia, a wszelka inicjatywa rozbudowy szpitala w Brzozowie była zawsze przyjmowana z dezaprobatą.”

W 1986 roku wszystkie pawilony połączono przewiązką komunikacyjną. Rozrasta się kadra medyczna i równocześnie podnosi się jej poziom merytoryczny dzięki ścisłej współpracy z Centrum Onkologii w Warszawie, Krakowie i Gliwicach.

(…) Taki ośrodek podniesie jego rangę (czyt. Brzozowa), nie tylko w województwie, ale w kraju. To napływ młodych, wykształconych ludzi, to miejsce pracy dla tylu  ich potrzebujących, to w końcu miejsce, które stanie się wiodącym  ośrodkiem  w zwalczaniu tej potwornej choroby, zwanej rakiem.”

„W ostatecznej mojej koncepcji funkcjonowania szpitala w Brzozowie i w perspektywie wybudowania jeszcze jednego pawilonu szpitalnego, zwanego pawilonem „D”, cały pawilon „B” miał spełniać rolę zabezpieczającą część zachowawczą ośrodka onkologicznego, w którym znajdowałyby się oddziały dla chorych leczonych promieniami jonizującymi, a więc brachyterapia i radioterapia. Powstał oddział chemioterapii, a część łóżek spełniała rolę hospicjum dla chorych” (…) Z prof. Janem Skołyszewskim, dyrektorem Instytutu Onkologii w Krakowie, ustaliliśmy, że zgodnie z normami przyjętymi w Polsce, nasz ośrodek onkologiczny powinien mieć 200 do 250 łóżek i wówczas zapewniałby on opiekę onkologiczną społeczeństwu Podkarpacia. (…) Był to ambitny plan, ale w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia możliwy do zrealizowania.”

Niestety ambitne plany dyrektora Zbigniewa Kubasa zderzyły się boleśnie z przemianami społecznymi po 1989 roku. Radioterapia to ostatnia inwestycja wpisana w wizję rozwoju szpitala Jego autorstwa, gdyż jesienią 1990 roku odszedł z brzozowskiego szpitala po 35 latach pracy, w tym po ponad 20 letnim zarządzaniu placówką. Był to okres transformacji i trudnych przemian, które  również  dotarły do Brzozowa. Nasuwa się smutna refleksja, gdyż dokonania, pionierska praca i wizja rozwoju przegrały z transformacją. Jak wspomina dr Kubas, w 1969 roku podjął decyzję, której długo się wstydził: wstąpił do partii, bo słyszał, że jako bezpartyjny nic nie zdziała: „Chęć działania przesłoniła mi możliwość zastanowienia się nad moralnym aspektem tego czynu.„ – pisał po latach. Niezależnie od oceny Jego postawy nikt nie ma wątpliwości, że to On stworzył brzozowską onkologię i nakreślił nadal realizowaną  wizję rozwoju szpitala.

Okres zarządzania palcówką przez dr. Zbigniewa Kubasa wpisuje się w historię nie tylko szpitala ale i Brzozowa  jako okres dynamicznej rozbudowy i zmian organizacyjnych.

Jak zaznacza wielokrotnie w swojej książce, miał ogromne wsparcie zarówno społeczne jak i ze strony pracowników szpitala. Mieszkańcy Brzozowa i okolic, pracownicy szpitala, a nawet  klerycy ze Starej Wsi pracowali w czynach społecznych przy budowie.  Miasto przekazało na rozbudowę szpitala 1 mln złotych nagrody za tytuł „Mistrz Gospodarności Kraju”.

Dr Zbigniew Kubas łączył zarządzanie szpitalem, nadzorowanie jego rozbudowy, zabieganie o środki finansowe z pracą na oddziale i kolejną specjalizacją. Był taki czas, że w ówczesnym województwie krośnieńskim  był jedynym onkologiem. Bazując na dobrych kontaktach i znajomościach w kręgach medycznych  przekonywał kolegów by kierowali na staże młodych lekarzy do Brzozowa. Jednym z takich lekarzy, którzy odbywali w Brzozowie staż był profesor Jerzy Mituś – Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Instytutu M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Będąc gościem obchodów 60-lecia szpitala w 2010 roku, wspominał: – Byłem tutaj przez trzy miesiące w 1977 roku. W tym czasie zdążyłem przeprowadzić jedną z największych operacji w swojej karierze-węzłów chłonnych szyi.  W szpitalu panowała specyficzna atmosfera. W innych ośrodkach młodym chirurgom trudno dostać się do stołu operacyjnego, a w Brzozowie doktor Kubas powierzył mi wykonanie praktycznie wszystkich zabiegów. W tym szpitalu przekonałem się, że nie wielkość ośrodka uczy doświadczenia w ramach lekarskiej sztuki…”

***

Wraz ze zmianą zarządu szpitala  problemy nie zniknęły, a raczej powstawały nowe powiązane ze zmianami społeczno-gospodarczo-politycznymi. Szukano rozwiązań pozwalających na uzyskanie wsparcia dla dalszego rozwoju  i przyszłości Szpitala. Zastanawiano się w jakiej strukturze będzie istniał Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie, czy będzie nadal rozwijał się i z jaką dynamiką. Było to zależne nie tylko od zaangażowania czy zapału kadry kierowniczej i załogi, lecz również od polityków i władz, zarówno samorządowych jak i państwowych. Był to dość trudny okres dla Szpitala.

W 1991 roku dyrektorem placówki zostaje dr Józef Pitera. I w tym też roku oddany zostaje do użytku Zakład Radioterapii w pełni wyposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę, który rozpoczął działalność w marcu 1992 roku, kiedy to przeprowadzono napromienianie pierwszego pacjenta. Od tej chwili Ośrodek spełnia warunki kompleksowego leczenia chorych na nowotwory. W tym czasie rozpoczęto również usilne starania w kierunku utworzenia Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie, które zarazem były kontynuacją zamierzeń dyrektora Z. Kubasa: – „Moje starania i pragnienia szły w kierunku wydzielenia ośrodka onkologicznego ze struktur  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie i stworzenia niezależnej organizacyjnie placówki, która miała istnieć pod nazwą Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie. Przygotowałem statut tego ośrodka, miałem zgodę Centrum Onkologii w Warszawie i Instytutu Onkologii w Krakowie. Wojewoda Krośnieński wyraził też zgodę i obiecał podpisać decyzję o powołaniu tego ośrodka, ale wszystko zostało umiejętnie wymanewrowane (…) Wiedziałem już, że muszę odejść ze szpitala”.

Wraz z odejściem dyr. Z. Kubasa nastawienie w dalszym ciągu pozostało,  używając kolokwializmu, bez hura optymizmu, wyznaczano kolejne zadania, których spełnienie miało warunkować  stworzenie ośrodka.

 

 

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym przede wszystkim dr Szymona Niemca, pełniącego funkcję lekarza naczelnego szpitala, projekt uzyskuje akceptację nadzoru merytorycznego oraz resortu zdrowia i decyzją Wojewody Krośnieńskiego pod koniec  1992r. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny otrzymuje pełną autonomię leczniczą.
Projekt utworzenia Ośrodka Onkologicznego zostaje również zgłoszony na konkurs ogłoszony przez ambasadę Włoch na ważne długofalowe działania w polskiej służbie zdrowia. Zyskał akceptację i otrzymał  nagrodę  w wysokości 1 mld zł na rozwój opieki onkologicznej prewencyjnej i ambulatoryjnej. Była to dotacja z włoskich funduszy z bezzwrotnej pomocy „counterpart funds”.

 


 

Uroczyste otwarcie  Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego wraz z nadaniem imienia Ks. Bronisława Markiewicza następuje 12.03.1993r.

Ośrodek nawiązuje coraz szerszą współpracę z wiodącymi Ośrodkami Onkologicznymi w Polsce. Personel medyczny bierze czynny udział w szkoleniach w kraju i zagranicą, chlubi się  osiągnięciami naukowymi, ogłasza wiele publikacji w czasopismach naukowych, krajowych i zagranicznych.

Prowadzone jest kompleksowe skojarzone leczenie chorych onkologicznych. Duży nacisk kładziony jest na profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych. W 1992 roku uruchomiona zostaje Pracownia Badań Endoskopowych, trwa zakup i wymiana sprzętu medycznego na sprzęt nowej generacji.

Od 1995 roku przy ośrodku powstaje i działa Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”, który dla kobiet chorych jest wsparciem, nadzieją  i motywacją, a zdrowym uświadamia konieczności wykonywania badań profilaktycznych.

W 1996 roku uruchomiona zostaje Pracownia Mammografii, a pod koniec roku onkologia brzozowska wzbogaca się o unikalny w naszym regionie aparat ze źródłem Ir-192 do nowoczesnej  brachyterapii śródtkankowej i wewnątrzjamowej. Nasz Ośrodek jest pierwszym w Polsce, który wprowadza autorską metodę leczenia niezaawansowanego raka prostaty za pomocą Irydu 192.  W kolejnych latach następuje wymiana aparatu kobaltowego, zakup nowego symulatora. W 1999 roku zostaje uruchomione nowocześnie wyposażone Centralne Laboratorium, powstaje również pełno-profilowy, wyposażony w nowoczesny sprzęt – Zakład Patomorfologii. Leczenie cytostatykami prowadzone jest zgodnie z najnowszymi standardami ogólnoświatowymi. W 2000 roku zostaje uruchomiona Pracownia Tomografii Komputerowej, zaś w 2002 linia terapeutyczna od tomografu komputerowego do systemu planowania leczenia radioterapią z obrazowaniem 3D. Ośrodek należy do wiodących w Polsce, zapewnia leczenie na bardzo wysokim poziomie. Jest to tez powód do dumy lokalnej społeczności gdyż w tak małym miasteczku jakim jest Brzozów działa  szpital o zasięgu nie tylko wojewódzkim, leczą się tutaj pacjenci z całego Kraju. Można parafrazować, że dzięki onkologii – Brzozów stał się znanym jako swoisty ewenement – nieduże, powiatowe miasto, a w nim ośrodek wielkości szpitala wojewódzkiego, o zasięgu ogólnopolskim.

W  2022 roku  jubileusz 30-lecia obchodzi również brzozowska radioterapia.

Funkcję Ordynatora Oddziału Radioterapii pełni lek.  Agata Prejsnar, natomiast Kierownikiem Zakładu Radioterapii od 1999  roku  jest dr n. med. Zbigniew Wcisło.

O Zakładzie Radioterapii opowiemy w oddzielnym opracowaniu, które znajdą Państwo https://szpital-brzozow.pl/uncategorized/30-lecie-zakladu-radioterapii/

 

***

Mija 45 lat działalności brzozowskiej onkologii, od samego początku  proces rozwoju  zdefiniowany był na kompleksowe leczenie chorób nowotworowych. Począwszy od diagnostyki, interwencji chirurgicznej  poprzez radioterapię z nowoczesnym zapleczem aparaturowym i sprzętowym oraz onkologię kliniczną. Warto wspomnieć o unikatowym i wyjątkowym w skali kraju zestawie do chemioterapii dootrzewnowej perfuzyjnej HIPEC.

Zespół chirurgów onkologicznych osiąga jedne z najlepszych w Polsce efekty leczenia operacyjnego. Tygodnik „Wprost” co roku przedstawia ranking najlepszych szpitali w Polsce i brzozowska chirurgia onkologiczna zajmuje w nim czołowe miejsca.  Od 1991 roku do 21 kwietnia 2021 roku oddziałem kierował dr n. med. Józef Oberc. Obecnie funkcję Ordynatora pełni lek. Grzegorz Stolarz. W kilku zdaniach o oddziale, którym kieruje: ”Oddział Chirurgii Onkologicznej istnieje od 1981 roku. Był to pierwszy oddział o tej specjalizacji w rejonie południowo-wschodniej Polski. Obecnie na oddziale pracuje 8 lekarzy specjalistów chirurgii onkologicznej, 1 specjalista urolog oraz dwoje asystentów w trakcie specjalizacji. Rocznie wykonujemy około 1300  złożonych zabiegów chirurgicznych o bardzo szerokim zakresie: operowani są chorzy z nowotworami głowy i szyi, przewodu pokarmowego, gruczołu piersiowego, skóry, tkanek miękkich oraz układu moczowego. W ostatnich latach oddział poszerzył swoją działalność o zabiegi laparoskopowe, miejscowe leczenie raka odbytnicy TaTME, operacje odtwórcze w raku piersi, termoablacje przerzutów nowotworowych oraz zabiegi cytoredukcyjne z jednoczasową chemioterapią śródotrzewnową HIPEC.
W bieżącym roku wprowadzono również nowoczesne sposoby leczenia trudno gojących się ran oraz przetok jelitowych z zastosowaniem terapii podciśnieniowej.”

***

W ramach ogólnokrajowej analizy benchmarkingowej szpitali w projekcie „Portrety szpitali – mapy możliwości” w 2014 roku brzozowski ośrodek uzyskał tytuł „Najlepszego Szpitala”, a w 2015 roku brzozowska onkologia znalazła się na wysokiej trzeciej pozycji w Polsce.

 

 

https://supernowosci24.pl/onkologia-w-brzozowie-trzecia-w-polsce

 

Cofnijmy się  do 2004r.

Kolejny zintensyfikowany etap rozwoju przypada na lata 2004-2018, kiedy to dyrektorem zostaje Antoni Kolbuch. Nic się nie dzieje samo z siebie, za sukcesami zawsze stoją ludzie i to oni są ich kreatorami. Dynamika zmian i rozwoju na przestrzeni tych kilkunastu lat jest imponująca, zauważalna nie tylko w tutejszym środowisku. O onkologii w prasie:

 

 

 

 

Onkologia rozbudowuje  się i unowocześnia. Na samym wstępie generalna wymiana stolarki okiennej i drzwiowej we wszystkich pawilonach, następnie  budowa nowych i wymiana starych szybów windowych, przebudowa schodów, dobudowa łączników, a wszystko z myślą o pacjentach, dla ułatwienia komunikacji z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Nie sposób szczegółowo opisać poszczególnych elementów rozwoju, więc spróbujemy skupić się na tych najistotniejszych i tak: 10 łóżkowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; nadbudowa pawilonu “J” gdzie zlokalizowano poradnie onkologiczne i pracownię endoskopii; dobudowa do pawilonu “L” pomieszczeń i przebudowa z przeznaczeniem dla pracowni rezonansu magnetycznego, pracowni brachyterapii i tomografii komputerowej; przebudowa i modernizacja budynku, w którym do tej pory zlokalizowany był blok operacyjny, dobudowa piętra pozwoliła na zorganizowanie 30 łóżkowego oddziału ortopedii  onkologicznej, który  specjalizuje się w leczeniu nowotworów narządu ruchu, zmian nowotworowych oraz przerzutów. Oficjalnego otwarcia oddziału dokonano 28 października 2010 roku podczas obchodów Jubileuszu  60-lecia Szpitala w Brzozowie. Oddział Ortopedii  już od momentu rozpoczęcia działalności zaczął cieszyć się dużym powodzeniem wśród pacjentów.

(na zdj. dobudowa piętra do budynku bloku operacyjnego z przeznaczeniem na oddział ortopedii)

 

Warto zaznaczyć, iż ortopedia onkologiczna znalazła się wśród najlepszych w Polsce w chirurgii kręgosłupa. Ordynator Oddziału dr hab. n. med. Grzegorz Guzik o oddziale Ortopedii Onkologicznej, którym kieruje od samego początku: Oddział Ortopedii Onkologicznej powstał w 2010 roku jako jeden z trzech Oddziałów Ortopedycznych o tym profilu w Polsce. W Oddziale pracuje 8 lekarzy, 20 pielęgniarek, 2 fizjoterapeutów. Oddział pełni całodobowy dyżur urazowo- ortopedyczny dla powiatu brzozowskiego zaopatrując urazy narządu ruchu łącznie ze skomplikowanymi złamaniami miednicy oraz kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego. W Oddziale wykonywane są protezoplastyki dużych stawów: ramiennego, biodrowego i kolanowego z powodu zmian zwyrodnieniowych i chorób reumatycznych. Oddział dysponuje możliwością małoinwazyjnego leczenia schorzeń stawów biodrowego, barkowego i kolanowego z użyciem artroskopu. Unikatowe w skali kraju są zabiegi operacyjne z zakresu onkologii narządu ruchu dotyczące zarówno pierwotnych jak i przerzutowych nowotworów kości i tkanek miękkich. Od 2012 r. dysponuje protezami modularnymi stosowanymi po resekcji dużych guzów kości. Od 2016 r. wykonywane są rozległe operacje miednicy z wykorzystaniem indywidualnie projektowanych protez „CUSTOM MADE” w technologii druku 3D. Łącznie rocznie wykonywanych jest ponad 1000 zabiegów operacyjnych w tym ok. 400 protezoplastyk stawów, 70 protezoplastyk poresekcyjnych w przebiegu choroby nowotworowej i ok. 150 operacji kręgosłupa. Oddział współpracuje z wiodącymi Klinikami zajmującymi się chorobami narządu ruchu oraz Zakładami Patomorfologii w Krakowie i Warszawie. Pracownicy Oddziału biorą udział w licznych kursach i szkoleniach zarówno w kraju jak i zagranicą jako słuchacze oraz wykładowcy. Dorobek naukowy stanowi publikacja dotycząca leczenia przerzutów nowotworów złośliwych kręgosłupa oraz około 100 prac naukowych i rozdziały w monografiach”.

W 2018 roku Ośrodek nawiązuje współpracę z Politechniką Rzeszowską. Jak podkreśla dr hab. inż. Sławomir Miechowicz, prof. PRz z Katedry Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej „(…) Współpraca badawcza będzie odpowiedzią na sygnalizowane przez środowisko lekarskie istniejące problemy medyczne między innymi z zakresu ortopedii  i rehabilitacji, obrazowania, akwizycji i przetwarzania danych medycznych”
Brzozowska ortopedia należy do czołowych ośrodków w Europie jeśli chodzi o  liczbę wszczepianych implantów i endoprotez. Współpraca z naukowcami z Politechniki polegać będzie na wsparciu ortopedii tzn. na modelowaniu i wydruku struktur, projektowaniu implantów i protez. Zdaniem dr hab. n. med. Grzegorza Guzika„(…) mamy nadzieję, że w przyszłości może ona zaowocować wytwarzaniem własnych implantów w technologii druku 3D i przyczynić się do poprawy wyników leczenia chorych z rozległymi ubytkami kości powstałymi w wyniku urazów, czy też nowotworów”. Więcej o współpracy:

https://scienceinpoland.pap.pl/aktualnosci/news%2C28279%2Cpolitechnika-rzeszowska-bedzie-wspolpracowac-ze-szpitalem-w-brzozowie.html

To tyle o ortopedii, natomiast na parterze rozbudowanego budynku usytuowany został nowoczesny blok  z kompleksem 4 sal operacyjnych z pełnym zapleczem nowoczesnego sprzętu na miano XXI wieku.

https://nowiny24.pl/w-szpitalu-w-brzozowie-powstaje-nowoczesny-blok-operacyjny/ar/c3-6068817, https://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Brzozow-szpital-onkologiczny-bedzie-mial-nowy-blok-operacyjny,14679,3.html

Do istniejącego budynku tzw. „Hotelowca” zostaje dobudowany pawilon „H”, w którym docelowo zlokalizowano 30 łóżkowy oddział hematologii z ośrodkiem przeszczepiania szpiku, a którego do tej pory nie było, oddział onkologii klinicznej stacjonarny i dzienny, pokoje dla pacjentów, poradnie onkologiczne, chemioterapii, hematologii, genetyczna, apteka z pracowniami leków cytostatycznych i żywienia pozajelitowego.

 

 

 

17 łóżkowy Oddział Hematoonkologii powstaje  24 czerwca 2010 roku, na jego potrzeby zaadaptowano pomieszczenia w pawilonie „A”, jak już wspomnieliśmy następnie przeniesiony do nowego pawilonu „H” (2012r). Kierownikiem oddziału zostaje dr hab. n. med. Andrzej Pluta i pełni tą funkcję do czasu przejścia na emeryturę w 2020 roku.

Od października 2020 roku obowiązki ordynatora oddziału pełni dr n. med. Jacek Krzanowski. Poniżej Pan doktor J. Krzanowski w kilku zdaniach o rozwoju i funkcjonowaniu oddziału:

“Początkowo w skład zespołu lekarskiego wchodzą dr Beata Kumiega, dr Waldemar Hołda oraz dr Sławomir Radwański. Ambicją, zarówno kierownika oddziału, jak i dyrektora Antoniego Kolbucha było również stworzenie banku komórek macierzystych i ośrodka przeszczepiania  szpiku. Funkcję kierownika banku komórek macierzystych obejmuje mgr Jarosław Kopiczak. 06.12.2017 w Brzozowie transplantolodzy dr Dorota Hawrylecka i dr Dariusz Kumorek wykonują pierwszą w regionie autologiczną transplantację macierzystych komórek krwiotwórczych. Do listopada 2022 wykonano 155 przeszczepień, dzięki którym pacjenci ze szpiczakiem plazmocytowym i chłoniakami zyskują szansę na dłuższe życie bez wznowy choroby. (…)  Kolejne lata to dalszy rozwój pionu hematoonkologii i podnoszenie kwalifikacji personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Tytuły specjalistów w dziedzinie hematologii uzyskują dr Justyna Gil, dr Sławomir Radwański, dr Agnieszka Kulasik, dr Justyna Kaczmarek Owczarek, dr Martyna Krzyżewska, szkolenie specjalizacyjne kontynuuje dr Katarzyna Stach Nowosiad, dr Katarzyna Herbut i dr Gabriel Tyll.
W Oddziale leczeni są pacjenci z całego województwa podkarpackiego, prowadzona jest diagnostyka i chemioterapia w oparciu o najnowsze procedury i schematy leczenia całego spektrum schorzeń hematologicznych szczególnie nowotworów krwi i układu chłonnego. Oddział współpracuje z ośrodkami klinicznymi  i naukowymi w całej Polsce, szczególnie
w ramach terapii ostrych białaczek. Dzięki prowadzonym badaniom klinicznym pacjenci mają dostęp do najnowszych terapii. Oddział pełni również funkcję dydaktyczną
i naukową. W trudnych czasach pandemii COVID-19 oddział funkcjonuje bez przerw udzielając świadczeń hematologicznych  pacjentom zakażonym SarsCov2. Po wybuchu wojny za wschodnią granicą kraju, prowadzone na oddziale jest również leczenie pacjentów z Ukrainy. Pion hematologiczny to również Poradnia Hematologii i Oddział dziennych chemioterapii, w których udzielane jest po kilkadziesiąt świadczeń dziennie. Ogromny wkład w funkcjonowaniu oddziału i jakości prowadzonego leczenia ma również personel pielęgniarski i pomocniczy reprezentowany przez pielęgniarki oddziałowe Małgorzatę Kędrę a następnie Lucynę Łuc. Wysoka jakość prowadzonych świadczeń możliwa jest dzięki nowoczesnej pracowni leków cytostatycznych i specjalistycznym laboratoriom wykonującym badania genetyczne i immunofenotypowe ww. pod okiem mgr Elżbiety Koralewicz i doktora Andrzeja Jasiewicza.”

https://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Brzozow-szpital-otwiera-oddzial-hematoonkologii,19194,8.html

 

 

https://nowiny24.pl/andrzej-pluta-w-brzozowie-leczymy-wedlug-angielskich-standardow/ar/6093449

https://rzeszow.tvp.pl/35793093Pierwszy w regionie autoprzeszczep szpiku w szpitalu w Brzozowie (tvp.pl)

https://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Podkarpackie-szpital-w-Brzozowie-ma-nowy-pawilon-onkologiczny,118775,3.html.

 

Kolejny etap rozbudowy, to przebudowa pomieszczeń laboratorium i pracowni serologii oraz zakup nowego i wymiana przestarzałego sprzętu medycznego na nowoczesny. Utworzono w ramach Oddziału Ginekologicznego odcinek Ginekologii Onkologicznej. Powstaje także Oddział Medycyny Paliatywnej, który jest bardzo ważnym elementem w działalności Ośrodka, jego celem jest poprawa jakości życia u jego kresu i otoczenie wszechstronną opieką umierających chorych oraz wsparcie ich rodzin. 

W ramach konkursu NPZCN ogłoszonego przez MZ, Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 1,8 mln zł. na zakup wyposażenia laboratorium molekularnego i doposażenia w aparaturę diagnostyczną.
https://brzozow24.pl/szpital-zakup-aparatury-medycznej-za-18-mln-zlotych-najnowsze-technologie-dla-potrzeb-onkologii-00e5js/

W ramach wsparcia RPOWP i zawarcia umowy samorządu województwa podkarpackiego z powiatem brzozowskim otrzymaliśmy środki na nowoczesną aparaturę medyczną w wysokości 10,5 mln zł., które stanowiły 85 % wartości  zadania, pozostałe to środki własne. W ramach projektu został doposażony blok operacyjny,  centralna sterylizatora, laboratorium patomorfologiczne, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział hematologii z pododdziałem transplantologii klinicznej, oddział ginekologiczno-położniczy oraz neonatologiczny.
https://www.prawo.pl/zdrowie/brzozow-osrodek-onkologiczny-otrzyma-nowoczesna-aparature,260988.html

https://brzozow24.pl/nowe-metody-leczenia-w-brzozowskim-szpitalu-9041/

Zdaniem dyrektora Antoniego Kolbucha, rozbudowa Ośrodka Onkologicznego była konieczna chociażby ze względu na niewystarczające warunki lokalowe, natomiast zdaniem personelu działania te podniosły standardy, równocześnie umożliwiając większej liczbie pacjentów leczenie na wysokim poziomie, oferując nowoczesne metody leczenia, niedostępne do tej pory.

Warto wspomnieć o współpracy z wiodącymi placówkami medycznymi i o niemałych dokonaniach naukowych pracowników brzozowskiej placówki.

W 2017 roku szpital zostaje wyróżniony zaszczytnym tytułem „Przyjazny Szpital”

(…) organizatorzy kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” wraz z Fundacją Onkologiczną Alivia postanowili uhonorować specjalnym wyróżnieniem te szpitale, które w swojej codziennej praktyce starają się pomóc pacjentom godzić leczenie z pracą zawodową.

Organizatorami kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” są Pracodawcy RP, wiodąca organizacja zrzeszająca ponad 12 tysięcy firm w Polsce oraz siedem aktywnie działających organizacji pacjentów: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Fundacja Onkologiczna Osób Młodych Alivia, Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie!, Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”. Celem kampanii jest wspólne działanie na rzecz tworzenia dogodnych warunków pracy dla chorujących przewlekle pracowników.

 https://brzozow24.pl/brzozowski-szpital-wyrozniony-godlem-szpitala-przyjaznego-00e8mc/

 

***

W 2018 roku następuje zmiana na stanowisku dyrektora Szpitala. Konkurs na to stanowisko wygrał Tomasz Kondraciuk – lekarz radioterapeuta.

Obecny Zarząd podejmuje na bieżąco działania ukierunkowane na poprawę zarówno standardów, jak i jakości świadczonych usług, aby sprostać nowym wyzwaniom.

Na przestrzeni lat, w ramach strategii walki z rakiem wprowadzane były poszczególne etapy rozwoju – kolejnym z nich jest tworzenie Centrów Kompetencji w poszczególnych rodzajach nowotworów (tzw. unity narządowe). Pacjentki z chorobami piersi jako pierwsze otrzymały możliwość skorzystania z nowej formy leczenia. Realizując wytyczne Ministerstwa Zdrowia, w 2019 r. w strukturze szpitala zostało zorganizowane Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Breast Cancer Unit – BCU.

https://nowiny24.pl/w-szpitalu-w-brzozowie-dziala-breast-cancer-unit-pierwsze-pacjentki-z-podkarpacia-juz-sie-zglosily/ar/c14-14432853

https://www.zwrotnikraka.pl/breast-cancer-unit-w-brzozowie/

Każda pacjentka otrzymuje tutaj fachową, na najwyższym europejskim poziomie pomoc medyczną z możliwością przeprowadzenia zabiegów rekonstrukcyjnych piersi dla kobiet po mastektomii, a przestronne, jasne, przyjazne, jednym słowem ekskluzywne pomieszczenia przenoszą w dwudziesty drugi wiek. Można rzec: spełniło się marzenie doktora Kubasa, który pisał:„…chciałem budować szpital duży, widny, piękny”. I właśnie w Breast Cancer Unit znajduje się tablica poświęcona pamięci doktora Zbigniewa Kubasa, ufundowana przez obecną dyrekcję szpitala jako wyraz hołdu dla Jego pracy i poświęcenia, tego co po sobie pozostawił.

Kolejnym elementem poprawy standardów jest wprowadzenie infuzorów dla pacjentów. Chemioterapia to ogniwo w skojarzonym leczeniu chorób nowotworowych,  najczęściej jest uzupełnieniem leczenia operacyjnego nowotworów. Infuzor, to sposób na skrócenie pobytu w szpitalu związanego z chemioterapią.

Szczegóły: https://rzeszow.tvp.pl/46846534/pacjenci-brzozowskiej-onkologii-moga-juz-korzystac-z-infuzorow

Medycyna nie akceptuje marazmu, stąd nieustanne działania podnoszące standardy i jakość leczenia. W 2021 roku brzozowska radioterapia  wzbogaciła się w nowy akcelerator z najnowocześniejszymi technikami radioterapeutycznymi.

https://rzeszow.tvp.pl/55350339/nowoczesny-sprzet-na-brzozowskiej-onkologii

Niestety statystyki osób zmagających się z chorobami nowotworowymi są zatrważające. By sprostać wyzwaniom i wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów, dyrekcja szpitala na wniosek kierownika oddziału dziennej chemioterapii dr Dariusza Sawki, który również pełni funkcję z-cy dyrektora ds. lecznictwa,  podjęła decyzję powiększenia oddziału. Do tej pory w oddziale było 30 stanowisk dla chorych, do podawania dożylnego leku przeciwnowotworowego, po reorganizacji  zwiększono  podwójnie. Obecnie jest 60 stanowisk zlokalizowanych na dwóch piętrach pawilonu “H”. Podawanie chemioterapii w trybie ambulatoryjnym  jest możliwe również dzięki dużemu postępowi w farmacji. Leki nowej generacji dają taką możliwość. Pobyt na oddziale dziennej chemioterapii trwa kilka godzin i nie jest to tylko samo podanie leku, to także badania lekarskie  i laboratoryjne.

Nowe sale oddziału dziennej chemioterapii zostały wizualnie przygotowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi “Sanitas”, z którym brzozowski ośrodek współpracuje od wielu lat. Stowarzyszenie walczy o godne warunki leczenia pacjentów tak, by mimo pobytu w szpitalu, odczuwali komfort.

https://brzozowiana.pl/powiat/item/6735-podkarpacki-osrodek-onkologiczny-po-modernizacji-chemioterapii-dziennej.html

W naszym Ośrodku zorganizowano i otwarto we wrześniu 2022 roku pierwszą w kraju poradnię prehabilitacji onkologicznej. Ma ona na celu przygotowywać pacjentów do operacji, chemioterapii bądź radioterapii. Zdaniem lekarzy onkologów, wzmocnienie organizmu pacjenta ma istotne znaczenie w procesie walki z chorobą nowotworową.

https://rzeszow.tvp.pl/62910829/pierwsza-w-kraju-poradnia-prehabilitacji-w-brzozowie

To jeszcze nie jest koniec działań obecnego Zarządu. W miesiącu listopadzie br. został zakończony  remont pracowni rezonansu magnetycznego i montaż nowego  aparatu. Koszt inwestycji to 8 milionów złotych, z czego ponad 5 milionów to środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.

Szpital ma również duże osiągnięcia na płaszczyźnie jakości. Od lat posiada certyfikat ISO 9001, a  uzyskanie akredytacji i certyfikatu jakości  CMJ to realizacja jednego z wyznaczonych celów, jeśli nie głównego.

W 2020 roku uzyskaliśmy Certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”, a w czerwcu 2022 Recertyfikat w tym zakresie.

W bieżącym roku otrzymaliśmy również Certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”. Certyfikat ten potwierdza przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa oraz możliwość zapewnienia pacjentom najbezpieczniejszej opieki.

Zdajemy sobie sprawę, że nie udało się tutaj wszystkiego zawrzeć, bo tych działań i osiągnięć jest znacznie więcej, jak i nie sposób wymienić z imienia i nazwiska wszystkich osób zaangażowanych w  proces rozwoju Ośrodka jak i Szpitala.

Podsumowując, można odważyć się na twierdzenie, że Brzozów i Szpital miał szczęście do ludzi. Począwszy od inicjatora, i orędownika budowy, a także jego fundatora  Ks. Józefa Bielawskiego, do dyrektorów i zarazem budowniczych, a przede wszystkim do dr Zbigniewa Kubasa- człowieka wizjonera, lekarza społecznika, którego ciężka praca i zaangażowanie spowodowała, iż tworzona przez niego onkologia stała się znaczącym ośrodkiem na arenie krajowej. Do ordynatorów, lekarzy, których wiedza, talent i zaangażowanie wypracowało renomę skutkującą napływem pacjentów, również z miejscowości znacznie oddalonych od Brzozowa. Do pielęgniarek, położnych o wysokim zaangażowaniu, wiedzy, z empatycznym podejściem do pacjenta. Fachowych pracowników zakładów i działów diagnostycznych, terapeutycznych o wysokim profesjonalizmie, i wreszcie do zespołu pracowników niemedycznych o dużych kompetencjach i zaangażowaniu w procesy rozwojowe szpitala.

To dzięki fachowości personelu, posiadanej wysokiej jakości aparaturze i sprzętu medycznego brzozowska onkologia oferuje leczenie na poziomie europejskim.

Wszystkim Tym, którzy mieli wkład w rozwój naszego Ośrodka Onkologicznego – naszego Szpitala, wyrażamy wdzięczność i składamy serdeczne podziękowania.

***

 

PS. I jeszcze o działalności edukacyjnej:

Brzozowscy onkolodzy byli organizatorami lub współorganizatorami licznych konferencji naukowych, m.in.:

  • II Podkarpackie Dni Onkologiczne, Przemyśl 2001,
  • III Podkarpackie Dni Onkologiczne, Przemyśl 2002,
  • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów”- połączona z obchodami 25-lecia Onkologii Brzozowskiej, Brzozów, wrzesień 2002,
  • II Konferencja Onkologiczna, Przemyśl 2006,
  • Konferencja Szkoleniowo-Naukowa połączona z obchodami jubileuszu 30-lecia Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego, Brzozów, październik 2007,
  • Konferencja naukowo-szkoleniowa ”Postępy w leczeniu chorób nowotworowych”, Brzozów, marzec 2009,
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Postępy w leczeniu chorób rozrostowych krwi”, połączona z otwarciem Oddziału Hematoonkologii w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym, Brzozów, czerwiec 2010,
  • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów kości” połączona z otwarciem Oddziału Ortopedii Onkologicznej i Jubileuszem 60-lecia Szpitala w Brzozowie, Brzozów, październik 2010,
  • Konferencja „Postępy w Terapii Chorób Krwi” połączona z otwarciem nowego pawilonu lecznictwa onkologicznego, Brzozów, kwiecień 2012,
  • Konferencja naukowa: “Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów”, Brzozów, czerwiec 2012.

 

***