Poradnia Leczenia Ran

Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych
mieści się na I piętrze pawilonu „J” budynku szpitala (nad Izbą Przyjęć) pokój nr 12
 
Rejestracja: 

  • Osobiście w godz. 7.30 – 15.00
  • Telefonicznie w godz. 8.00 – 15.00 nr. Tel. 134309525

Wymagane dokumenty:

  • Dowód osobisty
  • Dowód ubezpieczenia zdrowotnego
  • Skierowanie – Poradnia Chirurgiczna (leczenia ran)

 
Poradnia pracuje w środy w godz. 9.00 – 15.00
 
Leczeniem ran zajmują się:

 –  lekarz Bogusław Strzałko – specjalista chirurgii ogólnej
 –  dr hab. n. o zdrowiu Dariusz Bazaliński, prof. UR – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 –  mgr piel. Anna Wójcik
 –  mgr piel. Kamila Pytlak

W przypadku potrzeby pilnej konsultacji prosimy opisać sytuację w mailu
wraz z zamieszczeniem zdjęć rany
Wiadomość proszę zatytułować “KONSULTACJA” i przesłać na maila:
poradnialeczeniaran@szpital-brzozow.pl

  

 

 
VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWO-SZKOLENIOWY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LECZENIA RAN
ONLINE, 22.09.2020 – 25.09.2020

Program kongresu


Nowoczesne, aktualne podejście do profilaktyki i leczenia odleżyn. Autorami publikacji są znani i cenieni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, członkowie zespołów eksperckich dotyczących profilaktyki oraz leczenia odleżyn.

W publikacji omówiono występowanie odleżyn, koszty związane z profilaktyką i leczeniem, koncepcję opieki skoncentrowanej na pacjencie oraz regulacje prawne i zasady kontraktowania świadczeń w zakresie leczenia odleżyn, w tym udzielanej poradzie pielęgniarskiej. Przedstawiono również aktualne podejście do patofizjologii ran odleżynowych, działania profilaktyczne, metody terapii z uwzględnieniem zarówno leczenia miejscowego, jak i ogólnego, a także dokumentację profilaktyki i leczenia odleżyn.

Książka została wzbogacona różnymi narzędziami do oceny odleżyn, schematami ułatwiającymi dobór opatrunków do leczenia miejscowego i opisami przypadków klinicznych wraz z metodami ich leczenia.

Publikacja niezbędna w codziennej praktyce. Będzie przydatna zarówno dla studentów kierunków medycznych (pielęgniarski, lekarski, fizjoterapia), jak również osób specjalizujących się w dziedzinie leczenia ran.

„Mimo licznych badań, publikacji i prac naukowych na polskim rynku wydawniczym brakowało zwartej pozycji książkowej, która stanowiłaby szczegółowe opracowanie dotychczas zdobytej wiedzy naukowej z zakresu profilaktyki i leczenia odleżyn. Warto podkreślić, że zawarte w książce treści korespondują z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi profilaktyki i leczenia odleżyn Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, a także aktualnym programem kształcenia oraz standardami nauczania na studiach medycznych. Książka może być adresowana zarówno do studentów kierunków medycznych (pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów), jak również osób pracujących i specjalizujących się w dziedzinie leczenia ran. Każdy z rozdziałów opiera się na obszernej i aktualnej literaturze, zarówno polsko-, jak i anglojęzycznej. Spis piśmiennictwa zawiera prace badawcze, poglądowe, wytyczne i rekomendacje eksperckie, w wybranych rozdziałach znajdują się odnośniki do aktów prawnych i dokumentów. Całość tworzy bogate opracowanie, po które sięgać mogą zarówno studenci szukający podstaw wiedzy z zakresu profilaktyki i leczenia odleżyn, jak również specjaliści poszukający najnowszej wiedzy. Redaktorzy podręcznika „Odleżyny w praktyce klinicznej. Zapobieganie i leczenie”, a także Autorzy w omawianej tematyce posiadają bogate wieloletnie doświadczenie, są także członkami zespołów eksperckich dotyczących profilaktyki i leczenia odleżyn”.

Prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk


Wykład – mgr Anna Wójcik

 Link do wglądu: https://vimeo.com/592030312/5f1ebcac0b

Link do pobrania: https://vimeo.com/user10833683/download/592030312/55e7bd12d4

Wykład – Dr hab. n. o zdrowiu Dariusz Bazaliński, Prof. UR

Link do wglądu: https://vimeo.com/592031437/1eb1bfcd7d

Link do pobrania: https://vimeo.com/user10833683/download/592031437/be087a8c07


WEBINAR DOSTĘPNY POD LINKIEM:
https://www.youtube.com/watch?v=AFxZjy0E5k8


WEBINAR DOSTĘPNY POD LINKIEM:
https://youtu.be/xFIvUUgVQSg


IV FLR.  Zastosowanie NPWT w leczeniu głębokich odleżyn w opiece niestacjonarnej

KONFERENCJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:
https://youtu.be/n7ydR2esY14

Profilaktyka odleżyn – zalecenia Polskiego Towarzystwa
Leczenia Ran. Część I

Leczenie odleżyn – zalecenia Polskiego Towarzystwa
Leczenia Ran. Część II

Odleżyny pięt w świetle wytycznych światowych (EPUAP/
NPIAP) i doświadczeń własnych


 
HEEL PRESSURE ULICERS: AN UNDERESTIMATED PROBLEM
IN THE CARE OF CRITICALLY ILL PATIENTS