Sekcja Higieny Szpitalnej

Sekcja Higieny Szpitalnej Kierownik – mgr piel. Zofia Giefert 

Z-ca Kierownika – Anetta Bargieł

13 43 09 597

 

Sekcja Higieny Szpitalnej podlega bezpośrednio  Z-cy Dyrektora ds. Administarcyjno-Techniczych.

Zespół Sekcji stanowi Kierownik, Z-ca Kierownika oraz sprzątaczki.

Do zakresu zadań kierownika i zastępcy należy zapewnienie sprawności w organizacji i funkcjonowaniu sekcji oraz zwierzchnictwo nad pracą podległego personelu.

  • Do zadań personelu sprzątającego  należy sprzątanie i dezynfekcja powierzchni w wymienionych komórkach:
  • oddziały szpitalne
  • poradnie specjalistyczne
  • zakłady: Radioterapii, Radiologii, Brachyterapii, Patomorfologii
  • Laboratorium Centralne, Laboratorium Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Mikrobiologii,
  • Pracownia Endoskopii
  •  Magazyn spożywczy;

a także m.in:

  • sprzątanie i dezynfekcja ciągów komunikacyjnych wewnętrznych, wind oraz innych pomieszczeń,
  • usuwanie odpadów z miejsca powstania 
  • przygotowanie odpadów i bielizny brudnej do transportu,