SOR

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18,  pawilon J – parter

 

Kontakt:
e-mail:
sor@szpital-brzozow.pl

Kierownik134309915
Pokój lekarzy134309688
Pielęgniarka Oddziałowa134309660
Dyżurka Pielęgniarek134309683
  

Personel:

Kierownik: lek. med. Katarzyna Nastał – specjalista medycyny ratunkowej

Z-ca  Kierownika: lek. med. Justyna Koczarga-Bednarz

Asystenci:

lek. med. Bogdan Stachowicz – specjalista medycyny ratunkowej, specjalista pediatra

lek. med. Robert Przybyła – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista chirurgii ogólnej
dr hab. n. o zdrowiu  Dariusz Bazaliński – st. asystent w dziedzinie pielęgniarstwa
lekarz Mykola Dopilka 
lekarz Yevhen Muts

 

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Jadwiga Janusz – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego i onkologicznego

Wykonywane świadczenia:

Przyjęcie, stabilizacja, wstępna diagnostyka i leczenie pacjentów będących w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia, które może być spowodowane:
  1. Ciężkim urazem.
  2. Nagłym, szkodliwym wpływem środowiska (niska lub wysoka temperatura, podtopienie, ukąszenie, porażeniem prądem itp.).
  3. Ostrym zatruciem.
  4. Nagłym zachorowaniem przebiegającym z zaburzeniem funkcji życiowych np. zaburzenia rytmu serca, nagła duszność, masywne krwawienie z przewodu pokarmowego, nagła utrata przytomności.
 
SOR posiada pełny dostęp do zaplecza diagnostycznego szpitala.
Do zadań oddziału należy podejmowanie i prowadzenie czynności diagnostycznych i leczniczych u pacjentów przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego lub zgłaszających się do oddziału samodzielnie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. 
Przygotowanie pacjenta do dalszych etapów leczenia w innych oddziałach szpitala, lub przekazanie do właściwego ośrodka o wyższej referencyjności. 
Oddział dysponuje karetką wyposażoną w specjalistyczny sprzęt ratunkowy wraz z wykwalifikowanym personelem z zakresu ratownictwa medycznego. 
 
Szpitalny Oddział Ratunkowy prowadzi system Triage, który obejmuje wszystkich zgłaszających się pacjentów.
Triage ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom zgłaszającym się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pozwala na efektywne zarządzanie opieką medyczną, eliminację sztucznie wytwarzanych kolejek pacjentów i tym samym ustalenie klinicznych priorytetów postępowania dla zminimalizowania ryzyka błędu w ocenie stanu pacjenta. 
 
System ten służy ponadto do oceny, czy przyjęcie w SOR jest umotywowane faktycznym stanem pacjenta, a co za tym idzie do oceny rokowania, stawiania wstępnej diagnozy, lepszego wykorzystania zasobów oddziału. 
 
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny przyjął system triage, który pozwala podzielić pacjentów na  kategorie uwzględniające sytuację zdrowotną pacjenta:
 
kolor  czerwony – pomoc natychmiastowa
kolor pomarańczowy – pomoc bardzo pilna- oznacza  oczekiwanie na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 min.
kolor żółty – pomoc pilna – oznacza  oczekiwanie na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 min.
kolor zielony  pomoc odroczona- oznacza  oczekiwanie na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 min.
kolor niebieski – wyczekująca-
oznacza  oczekiwanie na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 min.
 
Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być przekierowane do placówek udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 
SOR nie zajmuje się diagnostyką i badaniami,
które mogą być wykonywane w podstawowej opiece zdrowotnej