Oddział Chirurgii Onkologicznej

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, pawilon C kondygnacja 1

Kontakt:
e-mail: chir_onk@szpital-brzozow.pl, chir_onk_lek@szpital-brzozow.pl, chir_onk_ord@szpital-brzozow.pl
          chir_onk-sek@szpital-brzozow.pl 

Telefony:

Sekretariat 13 43 09 658
Dyżurka Lekarska 13 43 09 662
Gabinet Ordynatora 13 43 09 664
Pokój Oddziałowej 13 43 09 606
Dyżurka Pielęgniarek 13 43 09 659
Pacjenci 13 43 09 657

Personel:

p.o. Ordynator Oddziału

 • lek. Grzegorz Stolarz – specjalista  chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej

Zastępca Ordynatora

 • lek. Jarosław Długosz  specjalista chirurgii ogólnej

Asystenci

 • dr n. med. Józef Oberc  specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • dr n. med. Dariusz Bujalski – specjalista  chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. Mariusz Łęgowik – specjalista  chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. Paweł Florek – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
 • dr n. med.  Mariusz Wesecki – specjalista  chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. Marcin Paczosa – specjalista  chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. Marta Adamus – specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Jerzy Wilczek – specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Piotr Banaś – specjalista urolog
 • lek. Maciej Kukla – specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Tomasz Halak – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. Krzysztof Petryk specjalista chirurgii ogólnej

Pielęgniarka Oddziałowa

 • mgr Agnieszka Dydak – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego (kontakt: agnieszka.dydak@szpital-brzozow.pl)

Wykonywane świadczenia:

Oddział Chirurgii Onkologicznej jest jednym z pierwszych oddziałów utworzonym w celu diagnostyki i leczenia nowotworów w Polsce południowo – wschodniej. Oddział dysponuje Salą Pooperacyjną, na której hospitalizowani są pacjenci po skomplikowanych zabiegach onkologicznych. Oddział nawiązuje ścisłą współpracę z Instytutem Onkologii w Warszawie, Krakowie i Gliwicach, gdzie odbywa swoje szkolenie kadra oddziału. Od 1997 roku przy współpracy z Zakładem i Oddziałem Radioterapii prowadzone jest oszczędzające leczenie gruczołu piersiowego w raku piersi. W leczeniu niezaawansowanego raka gruczołu krokowego (prostaty) stosowana jest unikalna w Polsce metoda leczenia aplikacją Irydem 192 ( brachyterapia HDR ). Zgodnie z aktualnymi wytycznymi od 2000 roku prowadzimy przedoperacyjne napromienianie raka odbytnicy. Współpracujemy również z Pracownią Badań Endoskopowych, Zakładem Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Zakładem Patomorfologii z możliwością badań śródoperacyjnych. Dzięki stosowaniu najnowszych metod leczenia chorób nowotworowych oraz profesjonalnej obsadzie lekarskiej jak i pielęgniarskiej rocznie na naszym oddziale wykonuje się około 1000 złożonych zabiegów chirurgicznych o bardzo wysokim standardzie.

Na oddziale Chirurgii Onkologicznej wykonuje się diagnostykę i leczenie schorzeń:

 • nowotwory piersi (w tym leczenie oszczędzające)
 • nowotwory głowy i szyi
 • nowotwory skóry
 • nowotwory tarczycy
 • nowotwory przewodu pokarmowego
 • nowotwory tkanek miękkich
 • nowotwory dróg moczowych
 • nowotwory górnych dróg oddechowych

Rocznie na naszym oddziale wykonuje się około 1000 złożonych zabiegów chirurgicznych o bardzo wysokim standardzie.