Zakład Patomorfologii

Lokalizacja: pawilon “K” parter – wejście od strony parkingu

Kontakt:

  • tel/fax Sekretariatu Zakładu: 13-43-09-536
  • e-mail: patomorfologia@szpital-brzozow.pl

Personel:

Kierownik: 
dr hab. n. med. Ewa Kaznowska – specjalista patomorfolog – konsultant wojewódzki w dziedzinie patomorfologii, prof. UR
 
Pracownicy:
lek. Katarzyna Kosior – specjalista patomorfolog
lek. Robert Rembisz – rezydent
mgr Łukasz Bałchan – młodszy asystent
mgr inż. Katarzyna Organ – młodszy asystent – Koordynator  13 43 09 543
mgr Kinga Szmigiel – młodszy asystent
mgr Luiza Kratus – młodszy asystent
mgr Piotr Milczanowski – młodszy asystent
mgr Klaudyna Piątek – młodszy asystent 
Magdalena Konieczna – technik analityki medycznej
Krystyna Stanek – technik analityki medycznej
Danuta Walczak – technik analityki medycznej

mgr Aneta Gazdowicz – sekretarka medyczna
mgr Agnieszka Rydzewska – sekretarka medyczna
mgr Marta Gasparec – sekretarka medyczna
Piotr Szczepański – laborant
 
Organizacja Zakładu Patomorfologii:
1. Pracownia histopatologiczna
2. Pracownia cytologiczna
3. Pracownia histochemiczna
4. Pracownia immunohistochemiczna
5. Prosektorium
  
Zakres wykonywanych badań:
 

1. Badania histopatologiczne – badanie materiału pobranego od pacjenta w celu oceny charakteru procesu chorobowego.
Do Zakładu Patomorfologii dostarczane są materiały pobrane podczas zabiegów endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia) oraz usunięte operacyjnie narządy lub części narządów. Materiały te są umieszczone w 10% buforowanej formalinie. Następnie tkanka poddawana jest obróbce histologicznej, umieszczana w odpowiedniej formie i zalewana parafiną tak, by otrzymać parafinowy bloczek, który jest skrawany na mikrotomie. Skrawki te są umieszczane na szkiełkach mikroskopowych i poddawane procesowi barwienia.
  • Badania śródoperacyjne (INTRA) – wykonanie badania histopatologicznego z materiału tkankowego pobranego podczas trwania operacji. Materiał dostarczany jest niezwłocznie po pobraniu, bez żadnego utrwalacza ani soli fizjologicznej.
  • Badania autopsyjne – badanie pośmiertne, którego celem jest ustalenie przyczyny zgonu.

2. Badania cytologiczne:

  • Ocena biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, (BAC): tarczyca, gruczoł piersiowy, węzły chłonne, wątroba, trzustka oraz zmiany ogniskowe w innych narządach wewnętrznych.
Wskazaniem do wykonania biopsji są wszystkie podejrzane zmiany ogniskowe uwidocznione w badaniu USG lub zmiany wyczuwalne w badaniu palpacyjnym. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jest badaniem bezpiecznym, prostym oraz dobrze tolerowanym przez pacjentów.
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jest zabiegiem diagnostycznym z użyciem cienkiej igły iniekcyjnej i strzykawki. Badanie polega na nakłuciu zobrazowanej ultrasonograficznie zmiany, pobraniu (aspiracji) z niej komórek do światła igły, wykonaniu rozmazu cytodiagnostycznego oraz jego ocenie mikroskopowej.
  • Cytologia płynów z jam ciała (płyny z jamy otrzewnej, opłucnej, osierdzia, popłuczyny z drzewa oskrzelowego).

3. Badania dodatkowe:

  • Badania histochemiczne – pozwalają na uwidocznienie w tkankach określonych struktur lub substancji chemicznych niewidocznych w klasycznym barwieniu H-E,
  • Badania immunohistochemiczne – polegają na wykrywaniu w tkankach (komórkach) substancji o charakterze antygenowym przy pomocy znakowanych przeciwciał, co pozwala sprecyzować diagnozę histopatologiczną lub cytologiczną i wskazać immunofonotyp nowotworu.
Zakład dysponuje szerokim wachlarzem przeciwciał, umożliwiających precyzyjną diagnostykę wielu schorzeń, zwłaszcza nowotworów (białaczek, chłoniaków, nowotworów skóry, przewodu pokarmowego, gruczołu piersiowego, tarczycy, tkanek miękkich) oraz ocenę odpowiedzi na zastosowane leczenie.

 
4. Konsultacje preparatów histopatologicznych i cytologicznych:

Zakład wyposażony jest w nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną aparaturę do wykonywania preparatów histopatologicznych (dygestorium formalinowe, 2 kriostaty, 2 procesory tkankowe, zatapiarkę parafinową, 4 mikrotomy, 2 barwiarki, nakrywarkę preparatów i 3 cytowirówki), badań immunohistochemicznych (2 aparaty Benchamark Ultra) oraz wysokiej klasy mikroskopy optyczne.

 
Zakład posiada licencję Komisji Akredytacji Polskiego Towarzystwa Patologów