Badania kliniczne

Lista badań klinicznych z aktywną rekrutacją pacjentów w zakresie onkologii klinicznej.

 

Badanie kliniczne „Spotlight” – Astellas

Randomizowane, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie III fazy oceniające skuteczność Zolbetuximabu (IMAB362) i mFOLFOX6 w porównaniu do placebo i mFOLFOX6 w pierwszej linii leczenia pacjentów z pozytywnym wynikiem Klaudyny (CLDN-18.2), HER-2 ujemnym, lokalnie zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego

 

Badanie kliniczne YO42137 – „SKYSCRAPER 07”

Badanie kliniczne III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo wieloośrodkowe, oceniające skuteczność leczenia Atezolizumabem z Tiragolumabem v.s Atezolizumab w monoterapii u pacjentów z nieoperacyjnym lokalnie zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym przełyku

 

Badanie kliniczne BO42533 – „SKYSCRAPER 09”

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy II, oceniające atezolizumab z tiragolumabem i atezolizumab z placebo jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z nawrotowym/przerzutowym PD-L1-dodatnim rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi

 

Badanie kliniczne BO42843 – „IMvigor”

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby,

oceniające stosowanie atezolizumabu (przeciwciała anty-pd-l1) w porównaniu z placebo w terapii adjuwantowej u pacjentów z inwazyjnym rakiem pęcherza moczowego wysokiego ryzyka ze stwierdzonym dodatnim statusem CTDNA po zabiegu cystektomii.

 

Badanie kliniczne BP42772 – „TALIOS”

Badanie fazy II, porównujące działanie RO7121661 oraz RO7247669, z niwolumabem w zaawansowanym lub przerzutowym płaskonabłonkowym raku przełyku.