Badania kliniczne

LISTA BADAŃ KLINICZNYCH Z AKTYWNĄ REKRUTACJĄ PACJENTÓW W ZAKRESIE ONKOLOGII KLINICZNEJ

Badanie kliniczne OPERA-01 (OP-1250-301)

Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby oceniające stosowanie produktu OP-1250
w monoterapii w porównaniu ze standardowym leczeniem u pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi ER+, HER2-  po terapii hormonalnej oraz z inhibitorem CDK 4/6 (OPERA-01)

 

Badanie kliniczne C4221015 – „BREAKWATER”

Randomizowane badanie fazy III porównujące leczenie Enkorafenibem i Cetuksymaem z chemioterapią lub bez chemioterapii do leczenia standardowego chemioterapią  u pacjentów  z przerzutowym rakiem jelita grubego z mutacją BRAF V600E – pierwsza linia leczenia.

 

Badanie kliniczne C4221022 – „FLORENCE”

Randomizowane, otwarte badanie fazy II porównujące leczenie Enkorafenibem i Cetuksymaem i Pembrolizumabem do leczenia Pembrolizumabem w monoterapii u pacjentów  z przerzutowym rakiem jelita grubego z mutacją BRAF V600E  oraz obecnością MSI-H/DMMR – pierwsza linia leczenia.

 

Badanie kliniczne BO43936

Randomizowane, otwarte badanie fazy II oceniające terapie inhibitorami immunologicznych punktów kontroli skojarzone
z Aksytynibem u pacjentów z wcześniej nieleczonym, miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem nerkowokomórkowym.

 

Badanie kliniczne COGENT – Peak (CGT9486-21-301)

Otwarte, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy III oceniające terapię CGT9486 + Sunitynib vs Sunitynib u pacjentów
z lokalnie zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym nowotworem podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)