Badania kliniczne

Lista badań klinicznych z aktywną rekrutacją pacjentów w zakresie onkologii klinicznej.

 

Badanie kliniczne YO42137 – „SKYSCRAPER 07”

Badanie kliniczne III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo wieloośrodkowe, oceniające skuteczność leczenia Atezolizumabem z Tiragolumabem v.s Atezolizumab w monoterapii u pacjentów z nieoperacyjnym lokalnie zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym przełyku.

 

Badanie kliniczne BO42533 – „SKYSCRAPER 09”

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy II, oceniające atezolizumab z tiragolumabem i atezolizumab z placebo jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z nawrotowym/przerzutowym PD-L1-dodatnim rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi.

 

Badanie kliniczne BO42843 – „IMvigor”

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające stosowanie atezolizumabu (przeciwciała anty-pd-l1) w porównaniu z placebo w terapii adjuwantowej u pacjentów z inwazyjnym rakiem pęcherza moczowego wysokiego ryzyka ze stwierdzonym dodatnim statusem CTDNA po zabiegu cystektomii.

 

Badanie kliniczne BP42772 – „TALIOS”

Badanie fazy II, porównujące działanie RO7121661 oraz RO7247669, z niwolumabem w zaawansowanym lub przerzutowym płaskonabłonkowym raku przełyku.

 

Badanie kliniczne C4221015 – „BREAKWATER”

Randomizowane badanie fazy III porównujące leczenie Enkorafenibem i Cetuksymaem z chemioterapią lub bez chemioterapii do leczenia standardowego u pacjentów  z przerzutowym rakiem jelita grubego z mutacją BRAF V600E – pierwsza linia leczenia