Badania kliniczne

Lista badań klinicznych z aktywną rekrutacją pacjentów w zakresie onkologii klinicznej.

 

Badanie kliniczne BO42843 – „IMvigor”

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające stosowanie atezolizumabu (przeciwciała anty-pd-l1) w porównaniu z placebo w terapii adjuwantowej u pacjentów z inwazyjnym rakiem pęcherza moczowego wysokiego ryzyka ze stwierdzonym dodatnim statusem CTDNA po zabiegu cystektomii.

Badanie kliniczne C4221015 – „BREAKWATER”

Randomizowane badanie fazy III porównujące leczenie Enkorafenibem i Cetuksymaem z chemioterapią lub bez chemioterapii do leczenia standardowego chemioterapią  u pacjentów  z przerzutowym rakiem jelita grubego z mutacją BRAF V600E – pierwsza linia leczenia.

Badanie kliniczne C4221022 – „FLORENCE”

Randomizowane, otwarte badanie fazy II porównujące leczenie Enkorafenibem i Cetuksymaem i Pembrolizumabem do leczenia Pembrolizumabem w monoterapii u pacjentów  z przerzutowym rakiem jelita grubego z mutacją BRAF V600E  oraz obecnością MSI-H/DMMR – pierwsza linia leczenia.

 

Badanie kliniczne D533AC00001 – „MONETTE”

Badanie kliniczne fazy II prowadzone jako próba otwarta z randomizacją celem porównania monoterapii ceralasertybem do terapii skojarzonej ceralasertybu z durwalumabem u chorych na nieresekcyjnego lub zaawansowanego czerniaka z pierwotną lub wtórną opornością na inhibicję PD-L1.

Badanie kliniczne BO43936

Randomizowane, otwarte badanie fazy II oceniające terapie inhibitorami immunologicznych punktów kontroli skojarzone z Aksytynibem u pacjentów z wcześniej nieleczonym, miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem nerkowokomórkowym.

Badanie kliniczne COGENT – Peak (CGT9486-21-301)

Otwarte, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy III oceniające terapię CGT9486 + Sunitynib vs Sunitynib u pacjentów z lokalnie zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym nowotworem podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)