Pokoje dla pacjentów

 

Pokoje dla pacjentów i ich rodzin – Pawilon “H” III piętro

Telefon 13 43 07 932

w godz. 7.00 – 20.00 w dni pracujące

 

Do dyspozycji pacjentów jest 15 pokoi – pokoje są 2,3 i 4 osobowe z łazienką.

 

Szpital udostępnia  pacjentom pokoje na zasadzie wynajmu, a w miarę wolnych miejsc również dla rodzin pacjentów naszego szpitala.

Pobyt pacjenta w przypadku gdy stan zdrowia wymaga wykonywania procedur medycznych stosowanych w leczeniu szpitalnym, ale nie wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń opieki zdrowotnej jest bezpłatny.

Pacjenci korzystający z pokoi bezpłatnie, przedkładają w recepcji przed zakwaterowaniem stosowny wniosek podpisany przez lekarza, odnotowującego ten fakt w dokumentacji medycznej. 

Cennik za usługę  dla pozostałych pacjentów i ich rodzin ustalany jest na podstawie kalkulacji kosztów. Pokoje wynajmowane są na doby: od godz.12.00 – do godz. 12.00 dnia następnego.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod wyżej wskazanym nr telefonu.

Regulamin dostępny w recepcji.