Apteka Szpitalna

Lokalizacja: Apteka Szpitalna mieści się w pawilonie “H2”  jest placówką ochrony zdrowia, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne  pacjentom hospitalizowanym. Rolą Apteki jest dążenie do zapewnienia pacjentom bezpiecznej farmakoterapii.
 
Usługi farmaceutyczne świadczone przez Aptekę szpitalną to:

  • zaopatrywanie oddziałów, zakładów i poradni w produkty lecznicze i wyroby medyczne;
  • sporządzanie leków recepturowych i aptecznych
  • przygotowywanie leków cytostatycznych w dawkach dziennych,
  • organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne,
  • prowadzenie komputerowej ewidencji produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  • udział w racjonalizacji farmakoterapii,
  • udzielanie informacji o produktach  leczniczych  i wyrobach medycznych,
  • monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii (zgłaszanie działań niepożądanych lub podejrzeń dotyczących jakości leku, wstrzymywanie lub wycofywanie leków z obrotu),
  • prowadzona jest ewidencja próbek lekarskich i uzyskiwanych darów produktów leczniczych,
  • udział w prowadzonych w szpitalu badaniach klinicznych.

Kierownik Apteki uczestniczy w pracach Komitetu Terapeutycznego rozpatrujących wszystkie sprawy związane z farmakoterapią pacjentów szpitala.
Analizuje leczenie przeciwbakteryjne w szpitalu, z uwzględnieniem wyników Pracowni Mikrobiologii.

Apteka Szpitalna zgodnie z zapisem Prawa Farmaceutycznego sporządza leki cytotoksyczne w dawkach dziennych
dla pacjentów. Aby sprostać temu zadaniu, stworzona została Centralna Pracownia Leku Cytotoksycznego.

Pracownia dysponuje wyposażeniem na najwyższym światowym poziomie. Produkcja zorganizowana została zgodnie
z wymogami polskiego prawa, najnowszych standardów PTF, oraz z uwzględnieniem zasad GMP. Aby zapewnić efektywną kontrolę nad jakością, Pracownia uzyskała akredytację ISO 9001:2015.

Centralna Pracownia Leku Cytotoksycznego wykorzystuje komputerowy system zarządzający przygotowaniem cytostatyków (Cato®), a sama produkcja odbywa się przy użyciu metody grawimetrycznej. Takie rozwiązanie zapewnia maksimum bezpieczeństwa zarówno dla Pacjenta, jak i personelu. Centralna Pracownia Leku Cytotoksycznego przygotowuje miesięcznie  około 2 700 preparatów dla pacjentów leczonych onkologicznie

Fachowo  przygotowany  personel apteki, a także  wysokiej klasy sprzęt  zapewniają wysoki poziom świadczonych usług farmaceutycznych.

Odpowiedzialność Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie za ochronę zdrowia i świadczenia usług na coraz wyższym poziomie oraz ciągła poprawa jakości była impulsem do utworzenia Centralnej Pracowni Żywienia Pozajelitowego.

Cykl produkcyjny mieszanin żywieniowych przebiega zgodnie z ustalonymi procedurami z zastosowaniem odpowiednich instalacji i urządzeń.  Mieszaniny  żywieniowe  przygotowywane  są  na  bazie  przemysłowych  dwu-  
i trójkomorowych worków RTU dla dorosłych oraz “od podstaw” dla noworodków zgodnie z najnowszymi standardami Sekcji Żywieniowej PTF oraz zasadami GMP.

CPŻP wykorzystuje  komputerowy  system zarządzania przygotowaniem  ZSK-INFO  co skutecznie pomaga  
w efektywnym włączeniu się w część procesu leczniczego jakim jest leczenie żywieniowe.

Pracownia wykonuje miesięcznie około 130 worków żywieniowych.