Dyrekcja

Dyrektor:
lek. Tomasz Kondraciuk, MBA
tel / fax (13) 43 09 552
tel / fax (13) 43 41 420


Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa:
lek. Dariusz Sawka
tel / fax (13) 43 09 552
tel / fax (13) 43 41 420


Z-ca Dyrektora d/s Świadczeń Medycznych:

mgr farm. Marcin Bochniarz, MBA
tel / fax (13) 43 09 552
tel / fax (13) 43 41 420


Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno – Finansowych:

mgr Piotr Organ, MBA
tel. (13) 43 07 965


Z-ca Dyrektora d/s Administracyjno – Technicznych:
mgr inż. Piotr Pilawski, EMBA

tel /fax (13) 43 09 549
tel / fax (13) 43 41 420
 


Pielęgniarka Naczelna:
mgr Zenona Radwańska
tel. (13) 43 09 501
fax (13) 43 41 420