Personel – Breast Cancer Unit

 Kierownik, koordynator merytoryczny
Lek. med. Józef Gancarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej


Koordynator organizacyjny
 mgr Justyna Ziemiańska 

 

Koordynacja wizyt, kontakt dla pacjentek w trakcie diagnostyki i leczenia: tel. kom. 535 800 560