Rejestracja – Poradnia Medycyny Paliatywnej

Rejestracja do Poradni Medycyny Paliatywnej:
 • osobiście w budynku H na poziomie -2
 • telefonicznie: 13-43-07-921
Rejestracja pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.25-15.00
 
Do Poradni Medycyny Paliatywnej   wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty, lub lekarza rodzinnego.
 
Dokumenty niezbędne do zarejestrowania się:
 • skierowanie
 • dowód tożsamości
 • dowód ubezpieczenia- status ubezpieczenia pacjenta sprawdzany jest na bieżąco w systemie e-WUŚ. Jeżeli w systemie e-WUŚ pacjent widnieje jako osoba nieubezpieczona, niezbędne będzie przedstawienie aktualnego dowodu ubezpieczenia, lub złożenie stosownej pisemnej deklaracji.
Podczas wizyty w poradni należy mieć ze sobą:
 • skierowanie
 • dowód tożsamości
 • dla chcących otrzymać zwolnienie lekarskie – NIP zakładu pracy
 • komplet dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia, wyniki badań itp.
 • listę regularnie przyjmowanych leków
Schemat postępowania:
 • po zarejestrowaniu wizyty w rejestracji należy oczekiwać na przyjęcie do poradni.
 • Prosimy, aby do poradni udał się pacjent z maksymalnie jedną osobą towarzyszącą.
 • Każdego pacjenta po zakończeniu wizyty obowiązuje rejestracja na następny ustalony z lekarzem termin przyjęcia w rejestracji na poziomie -2. 
 
W Poradni przyjmuje:
Lek. Krzysztof Tlałka  – specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej, chorób wewnętrznych i geriatrii

 

Poniedziałek09:00 – 09:30
Wtorek09:00 – 11:30
Środa09:00 – 11:30
Czwartek09:00 – 11:30
Piątek09:00 – 09:30