Sekcja Gospodarcza

Lokalizacja: 36-200 Brzozów   Ul. ks. J. Bielawskiego 18, Budynek G Administracji

Kierownik: 
Renata Józefek
tel. 13 43 09 701 ,  e-mail: r.jozefek@szpital-brzozow.pl

Pracownicy administracyjni:

tel.  13 43 09 588    

Magdalena Prokopowicz
Renata Cyptor

Kancelaria:
tel.134309564, e-mail: kancelaria@szpital-brzozow.pl
  

Janina Mrozek-Dudycz
Karolina Jarosz

Pokoje dla Pacjentów  13 43 07 932

Pralnia 13 43 09 680

Sekcją kieruje kierownik, który bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno–Technicznych.

Sekcja Gospodarcza prowadzi działalność usługową związaną z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Szpitala,

a w szczególności w zakresie :

  • zagospodarowania i bieżącego utrzymania porządku terenów szpitala, dróg wewnętrznych,
  • obsługi i nadzoru centrali telefonicznej i sieci telefonicznej, bieżących napraw wyposażenia i sprzętu szpitala,
  • transportu wewnętrznego, dowozu posiłków dla pacjentów, bielizny szpitalnej, materiałów do badań, leków,  odpadów medycznych i komunalnych,
  • administrowania nieruchomościami, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, przygotowanie umów dzierżawy najmu i użyczenia gruntu, dbanie o wizualną informację dla pacjentów i odwiedzających, ubezpieczenia majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala,
  • prowadzenia Kancelarii Szpitala,
  • zarządzania Pokojami dla Pacjentów i Rodzin Pacjentów w pawilonie H
  • zarządzania i nadzoru merytorycznego i formalnego nad Pralnią Szpitala