Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Cytogenetyki i Cytometrii

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. Józefa Bielawskiego 18, pawilon K

Godziny otwarcia: 7.25-15.00

Kontakt:

Telefon: 13-43-07-909

e-mail:  labmolcyt@szpital-brzozow.pl 

 
Laboratorium wpisane jest do ewidencji laboratoriów KIDL z numerem 3421, zostało także włączone do Ogólnopolskiej sieci Laboratoriów COVID pod patronatem Ministerstwa Zdrowia.

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Cytogenetyki i Cytometrii  bierze udział w cyklicznych ocenach kontroli jakości.

CERTYFIKATY:

Pracownicy laboratorium:

Kierownictwo:
prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald – specjalista genetyki klinicznej, laboratoryjnej genetyki medycznej
– nadzór merytoryczny

dr n. med. Andrzej Jasiewicz  – specjalista diagnostyki laboratoryjnej, w trakcie specjalizacji genetyka kliniczna
– nadzór organizacyjny

Zespół pracowników składa się z dwóch specjalistów z laboratoryjnej genetyki medycznej oraz dwóch pracowników, którzy są w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej. Dwóch specjalistów z genetyki klinicznej i jednego pracownika w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej. Specjalisty z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, sześciu diagnostów  laboratoryjnych, czterech biotechnologów,  biologa i  pracownika administracyjnego.

Pracownicy w sposób stały  podnoszą swoje kwalifikacje  poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki onkologicznej i hematoonkologicznej.

Wyposażenie i działalność diagnostyczna:
Wyposażenie laboratorium stanowią nowoczesne urządzenia diagnostyczne poddawane regularnym przeglądom atestacyjnym przewidzianym w przepisach.

 

Laboratorium  wykonuje  badania  dla  potrzeb  pacjentów  Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie jak
i zlecone przez podmioty zewnętrzne oraz na indywidualne zlecenia pacjentów.

 ZDJĘCIA