Laboratorium Diagnostyki Molekularnej , Cytogenetyki i Cytometrii

Adres: 36-200 Brzozów, ul. Ks. Józefa Bielawskiego 18, pawilon K

Telefon: 13 43 07 909

e-mail:  labmolcyt@szpital-brzozow.pl

 
Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Cytogenetyki i Cytometrii zostało włączone do Ogólnopolskiej sieci Laboratoriów COVID pod patronatem Ministerstwa Zdrowia.

Laboratorium wpisane jest do ewidencji laboratoriów KIDL z numerem 3421 .

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Cytogenetyki i Cytometrii  bierze udział w cyklicznych ocenach kontroli jakości.

Dysponuje certyfikatami:

 • Certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym systemie oceny jakości pracowni Cytometrii Przepływowej (Immunophenotyping of Hematologic neoplasms) wydany w roku 2020 przez INSTAND, Düsseldorf, Germany.
 • Certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym systemie oceny jakości Certyficate of Approval EQA round: CRC 2020 – Colorectal Carcinoma, Certification of comparability of the results KRAS, NRAS, BRAF. Professional supervision: European Society of Patomorfology (ESP), Quality Assurance Foundation (ESPQA). SEKK, Pardubice, Czech Republic.
 • Certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym  systemie oceny jakości European Research Initiative on CLL (ERIC) dla oceny wykrywania mutacji w genie TP53 techniką Sekwencjonowania Sangera, wydany w 2019 roku przez Division of Hematology, Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière, Paris, France. 
 • Certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym  systemie oceny jakości European Society of Pathology (ESP) dla oceny wykrywania mutacji w genach RAS BRAF .w raku jelita grubego, wydany  w 2019 roku przez Biomedical Quality Assurance Research Unit of KU, Leuven, Belgium.
 • Certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym  systemie oceny jakości The European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) dla oceny wykrywania mutacji germinalnych  i somatycznych w raku jajnika, wydany przez Manchester Centre for Genomic Medicine, St Mary’s Hospital, Manchester, UK.
 • Certyfikat uczestnictwa w międzynarodowym  systemie oceny jakości European Society of Pathology (ESP) dla oceny wykrywania mutacji w genach RAS BRAF .w raku jelita grubego, wydany w 2018 roku przez Biomedical Quality Assurance Research Unit of KU, Leuven, Belgium.
 • Certyfikat uczestnictwa w standaryzacji oceny ilościowej ekspresji genu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową metodą RQ-PCR w roku 2017 przez Zespół Pracowni Zakładu Diagnostyki Hematologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie kierowany przez dr hab. n. med. Tomasza Sochę w ramach EUTOS for CML.
 • Certyfikat uczestnictwa w XII edycji Programu Zewnętrznej Kontroli Jakości Testu PathVysion FISH Her-2 (Abbott Molecular) w roku 2016.
 • Certyfikat uczestnictwa w XI edycji Programu Zewnętrznej Kontroli Jakości Testu PathVysion FISH Her-2 (Abbott Molecular) w roku 2015.
 • Certyfikat uczestnictwa w standaryzacji oceny ilościowej ekspresji genu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową metodą RQ-PCR w roku 2014 przez Zespół Pracowni Zakładu Diagnostyki Hematologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie kierowany przez dr hab. n. med. Tomasza Sochę w ramach EUTOS for CML.

Pracownicy laboratorium:

Kierownictwo:
prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald specjalista genetyki klinicznej, laboratoryjnej genetyki medycznej
– nadzór merytoryczny

dr n.med. Andrzej Jasiewicz specjalista diagnostyki laboratoryjnej, w trakcie specjalizacji genetyka kliniczna
– nadzór organizacyjny

Diagności laboratoryjni:

mgr Katarzyna Koźma, młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej
dr n med. inż. Marek Cieśla, młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej
mgr Jarosław Kopiczak, starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, w trakcie specjalizacji laboratoryjnej genetyki medycznej
mgr Katarzyna Bober, młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr inż. Anna Pałka, młodszy asystent biotechnolog
mgr inż. Monika Małek, młodszy asystent biotechnolog
mgr inż. Marzena Huczko, młodszy asystent biotechnolog
mgr inż. Regina Klimkowska, młodszy asystent biotechnolog
mgr Martyna Muszyńska, 
młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr Magdalena Duda, młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

 
Pracownicy w sposób stały  podnoszą swoje kwalifikacje  poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki onkologicznej i hematoonkologicznej.

Wyposażenie i działalność diagnostyczna :
Wyposażenie laboratorium stanowią nowoczesne urządzenia diagnostyczne poddawane regularnym przeglądom atestacyjnym przewidzianym w przepisach.

W skład laboratorium wchodzą:

 • Pracownia cytomterii przepływowej,
 • Pracownie PCR,
 • Pracownia elektroforezy,
 • Pracownia hodowli komórkowych,
 • Pracownia FISH,
 • Ciemna mikroskopowa,
 • Pracownia NGS,
 • Pracownia Diagnostyki Wirusologicznej,

I. Pracownia Cytometrii Przepływowej
Pracownia wyposażona jest w:

 • cytometr przepływowy BD FACSCanto II firmy Becton Dickinson
 • cytometr przepływowy Lyric firmy Becton Dickinson,
 • wirówkę laboratoryjną MPW-351R,
 • lodówko – zamrażarka firmy BEKO

Działalność Pracowni Cytometrii:

 • diagnostyka chorób rozrostowych układu krwiotwórczego,
 • monitorowanie przebiegu leczenia,
 • ocena subpopulacji limfocytów,
 • ocena komórek CD34+ w procedurze autoprzeszczepów szpiku kostnego.

II. Pracownie PCR
Pracownie PCR wyposażone są w:

 • komora laminarna „ALPINA S100 PCR”,
 • zestaw do izolacji kwasów nukleinowych MagCore Automated Nucleid Acid Extractor HF16Plus,
 • wirówka laboratoryjna MPW-351R,
 • wirówka Thermo Scientific Fresco 21,
 • termomikser z wyposażeniem,
 • wirówka Eppendorf Centrifuge 5430R,
 • termocykler  Real Time PCR QuantStudio 5 Applied Biosystems,
 • termocykler Real Time PCR 7500 Dx Applied Biosystems ,
 • licznik DNA/RNA (Spektrofotometr),
 • cykler Real Time – system Idylla ,
 • cykler Verti 96 Well Termal Cycler,
 • cykler  Mastercycler Nexus Gradient,
 • lodówka z zamrażarką firmy Liebherr,
 • lodówko – zamrażarka firmy BOSCH, 
 • komora głębokiego mrożenia ARTIKO utrzymujące temperaturę – 80 °C,
 • komora głębokiego mrożenia ARTIKO utrzymujące temperaturę – 40 °C.

Działalność pracowni PCR:

 • wykrywanie mutacji p.Val617Phe w genie JAK-2,
 • wykrywanie transkryptu  fuzyjnego BCR-ABL,
 • monitorowanie ilościowe transkryptu BCR-ABL,
 • wykrywanie obecności allelu dla genu kodującego antygen HLA-B27,
 • badanie mutacji w genach RAS (NRAS i  KRAS) oraz BRAF

III. Pracownia elektroforezy
Pracownia wyposażona jest w:

 • komora do elektroforezy poziomej
 • transiluminator UV z torem wizyjnym

Działalność pracowni:

 • wizualizacja i analiza produktów reakcji PCR .

IV. Pracownia Hodowli Komórkowych
Pracownia wyposażona jest w:

 • inkubator-cieplarka do hodowli komórek CO2-Mammert,
 • inkubator- cieplarka do hodowli komórek CO2 –Panasonic
 • mikroskop odwrócony NIKON TS 100F,
 • komora laminarna BIO 130 (Alpina).

Działalność pracowni :

 • hodowle komórek krwi i szpiku w chorobach hematoonkologicznych.

V. Pracownia FISH
Wyposażenie pracowni:

 • pH-metr wodoszczelny CP-401 z elektrodą EPP-1,
 • denaturator/hybrydyzator,
 • dygestorium z łaźnią wodną i lampą bakteriobójczą UV,
 • wirówka laboratoryjna z funkcją chłodzenia z wyposażeniem,
 • dwie lodówko – zamrażarki firmy BOSCH.

Działalność pracowni :

 • wykonywanie oznaczeń metodą FISH w hematoonkologii,
 • wykonywanie oznaczeń metodą FISH w guzach litych

VI. Ciemnia mikroskopowa
Wyposażenie pracowni:

 • mikroskop fluorescencyjny NIKON Eclipse Ci-S,
 • kamera cyfrowa kolorowa do mikroskopu NIKON Eclipse Ci-S,
 • mikroskopowy system do analizy obrazu do wykrywania anomalii chromosomowych,
 • program komputerowy do analizy FISH.

Działalność pracowni :

 • ocena aberracji w kariotypie oraz analizy FISH.

VII. Pracownia NGS
Wyposażenie pracowni:

 • sekwenator Ion S5 Semiconductor Sequencer –  Ion Torrent by Thermo Fisher Scientific
 • sekwenator kapilarny Genetic Analyzer 3500,
 • lodówko – zamrażarka firmy Liebherr,
 • komora głębokiego mrożenia Panasonic utrzymujące temperaturę – 80 °C,
 • komora głębokiego mrożenia Skadi utrzymujące temperaturę – 80 °C,
 • fluorymetr Qubit 4,
 • cykler SimpliAmp.

Działalność pracowni :

 • ocena mutacji BRCA1 BRCA2 w tkance guza jajnika,
 • ocena mutacji RAS (KRAS, NRAS), BRAF w tkance guza jelita,
 • ocena mutacji TP53,
 • ocena transkryptów fuzyjnych w AML,
 • ocena mutacji FLT3 ITD, FLT3 D835Y oraz NPM1,
 • ocena mutacji KIT i PDGFRA w GIST.

VIII. Pracownia Diagnostyki Wirusologicznej
Wyposażenie pracowni:

 • komora laminarna III klasy bezpieczeństwa;
 • komora laminarna „Alpina BIO 130” II klasy bezpieczeństwa,
 • komora laminarna „Alpina BIO 130” II klasy bezpieczeństwa,
 • aparat do izolacji kwasów nukleinowych Maxwell f. Promega,
 • termocykler Real Time PCR QuantStudio 5 Applied Biosystems,
 • wirówka laboratoryjna accuSpin Micro 17 Fisher Scientific,
 • chłodziarko-zamrażarka firmy Beko,
 • chłodziarka f. Beko,
 • lampy UV,

Działalność pracowni :

 • wykrywanie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 metodą qRT-PCR;
Laboratorium  wykonuje  badania  dla  potrzeb  pacjentów  Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie jak i zlecone przez podmioty zewnętrzne oraz na indywidualne zlecenia pacjentów.

Certyfikaty