Gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18. pawilon „J”, II piętro, gabinet nr 3

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od. poniedziałku do piątku w godzinach 18: 00 do 8: 00 rano dnia następnego w dni powszednie, oraz. całodobowo w niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. 
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania.
Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.:
– gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu
– zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy. 
Świadczenia udzielane są:
w ambulatorium na miejscu w zakładzie
Lekarz -Tel. 505-443-601
Pielęgniarka – Tel.  13 43 07964
w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta (przypadkach medycznie uzasadnionych)
Lekarz –  tel. 505-443-601
Pielęgniarka – wykonuje zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w Nocnej i. Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz wykonuje zabiegi wynikające z ciągłości leczenia ( iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne, opatrunki)