Gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 
Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18. pawilon “J” (pomieszczenia SOR)
 
 
 
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 do 8:00 rano dnia następnego w dni powszednie, oraz całodobowo w niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. 
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania.
Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.:
– gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu
– zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy. 
 
Świadczenia udzielane są:
w ambulatorium na miejscu w zakładzie
 
Lekarz -Tel. 505-443-601
Pielęgniarka – Tel.  13 43 09 577
 
w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta (przypadkach medycznie uzasadnionych)
 
Lekarz –  tel. 505-443-557
 
Pielęgniarka – wykonuje zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, ambulatoryjne  zabiegi wynikające z ciągłości leczenia ( iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne, opatrunki) – na zlecenie lekarskie dla pacjentów zgłaszających się do gabinetu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
 
W przypadkach uzasadnionych, iż świadczenie pielęgniarskie ma być wykonane w miejscu zamieszkania pacjenta, zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu:
13 42-00-076,   13 30 67-777     lub 500-399-459