Personel

Personel :

Kierownik Apteki
mgr farm.  Elżbieta Rabiej – Koralewicz – specjalista farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej

mgr farm. Marzanna Domka – z-ca  Kier. Apteki – specjalizacja Io  z  farmacji aptecznej
mgr farm. Dorota Mularz-Kaźmieruk – specjalista farmacji aptecznej
mgr farm. Witold Zagrodnik – specjalizacja Io  z  farmacji aptecznej
mgr farm. Wojciech Sobek – asystent
mgr farm. Aneta Żukowska – asystent

Kierownik Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego
mgr farm. Marcin Bochniarz
 – specjalista farmacji szpitalnej 

(Z-ca Dyrektora d/s Świadczeń Medycznych)

mgr ekon. Urszula Adamczak

st. techn.farmaceutyczny  –  Alicja Kozimor
st. techn.farmaceutyczny  –  Anna Fic
st. techn.farmaceutyczny  –  Małgorzata Zacharska
 

techn. farmaceutyczny  – Małgorzata Bąk
techn. farmaceutyczny  – Anna Bober
techn. farmaceutyczny  – Kinga Buczek
techn. farmaceutyczny  – Mateusz Częczek
techn. farmaceutyczny  – Katarzyna Podulka

sekr. med. Ewelina Sadowska

fasowaczka – Barbara Telesz
fasowaczka – Kazimiera Opalińska