Personel

Kierownik Apteki
mgr farm.  Elżbieta Rabiej – Koralewicz – specjalista farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej

mgr farm. Marzanna Domka – z-ca  Kier. Apteki – specjalizacja Io  z  farmacji aptecznej
mgr farm. Dorota Mularz-Kaźmieruk – specjalista farmacji aptecznej
mgr farm. Witold Zagrodnik – specjalizacja Io  z  farmacji aptecznej
mgr farm. Joanna Gradziuk – specjalizacja Io  z  farmacji aptecznej

 

Kierownik Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego
mgr farm. Marcin Bochniarz
 – specjalista farmacji szpitalnej 

(Z-ca Dyrektora d/s Świadczeń Medycznych)

mgr ekon. Urszula Adamczak

st. techn. farmaceutyczny  –  Alicja Kozimor
st. techn. farmaceutyczny  –  Małgorzata Zacharska
st. techn. farmaceutyczny  – Mateusz Częczek
st. techn. farmaceutyczny  – Małgorzata Bąk
st. techn. farmaceutyczny  – Anna Bober

techn. farmaceutyczny  – Katarzyna Podulka
techn. farmaceutyczny – Zofia Haduch
techn. farmaceutyczny – Klaudia Kucharska
techn. farmaceutyczny – Kamila  Kwolek-Feleńczak
techn. farmaceutyczny – Joanna Milo
techn. farmaceutyczny – Ewa Prodziewicz
techn. farmaceutyczny – Anna Rysz
techn. farmaceutyczny – Ewa Wojtuń

sekr. med. Ewelina Buczkowicz
sekr. med. Paulina Pilawska

fasowaczka – Barbara Telesz
fasowaczka – Kazimiera Opalińska