Oddział Hematologii Onkologicznej

Lokalizacja: 36-200 Brzozów ul. Ks. J. Bielawskiego 18, Budynek H, 3 piętro

Kontakt:

e-mail: hematologia-sek@szpital-brzozow.pl
Sekretariat (tel./fax): 13 43 09 724
Ordynator: 13 43 09 728
Dyżurka lekarska: 13 43 09 727
Pielęgniarka Oddziałowa: 13 43 09 726
Dyżurka pielęgniarska: 13 43 09 725
Pacjenci: 13 43 09 729

Pododdział Transplantologii Klinicznej:

e-mail: hematologia-sek@szpital-brzozow.pl
Sekretariat (tel./fax): 13 43 09 724
Dyżurka lekarska: 13 43 07 967
Dyżurka pielęgniarska: 13 43 07 966

Ordynator Oddziału:
dr n. med. Jacek Krzanowski- specjalista chorób wewnętrznych, hematologii

Zastępca Ordynatora Oddziału:
Dr n. med.  Justyna Gil – specjalista hematologii
Lek. Dariusz Kumorek- specjalista transplantologii klinicznej, hematologii

Lekarze specjaliści:

Lek. Sławomir Radwański- specjalista onkologii klinicznej, hematologii, transplantologii klinicznej
Lek. Agnieszka Kulasik – specjalista chorób wewnętrznych, hematologii
Lek. Justyna Kaczmarek-Owczarek – specjalista chorób wewnętrznych, hematologii
Lek. Martyna Krzyżewska – specjalista hematologii
Lek. Waldemar Hołda – specjalista hematologii (Poradnia Hematologiczna)
 ———————–
Dr n. med.  Daria Zawirska – specjalista transplantologii klinicznej, hematologii

Lekarze rezydenci/w trakcie specjalizacji z hematologii:

Lek. Gabriel Tyll – młodszy asystent
Lek. Katarzyna Stach-Nowosiad – rezydent
Lek. Katarzyna Herbut – rezydent
Lek. Tomasz Turoń – rezydent
Lek. Weronika Janik – rezydent
Lek. Kamil Pawłowski – rezydent
 
Diagnosta laboratoryjny
mgr inż. Diana Czech
mgr inż. Marzena Huczko
 
Pielęgniarka Oddziałowa
lic. piel. Lucyna Łuc

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
lic. piel. Monika KuźmiakOrłowska – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

 

Oddział Hematologii Onkologicznej

Oddział dysponuje łącznie 35 łóżkami, w tym 13 izolatkami.  Na oddziale pracuje 23 pielęgniarki oraz 3 sekretarki medyczne. Oddział posiada do dyspozycji psychologa, rehabilitanta oraz dietetyka.

 

Wszystkie sale chorych posiadają węzły sanitarne i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W warunkach oddziału prowadzona jest  diagnostyka i leczenie wszystkich chorób układu krwiotwórczego które występują w populacji polskiej. Oddział współpracuje  z Oddziałem Radioterapii i Ortopedii Onkologicznej naszego Szpitala.
Chemioterapię prowadzimy w oparciu o katalog świadczeń NFZ oraz programy lekowe MZ.

 
Programy lekowe MZ prowadzone przez Oddział Hematologii Onkologicznej ( zobacz LINK)

Oddział uczestniczy w badaniach naukowcyh prowadzonych w ramach krajowych grup badawczych: Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) i Polskiej grupy Badawczej Chłoniaków (PLGR).
W oddziale prowadzone są również badania kliniczne nad nowymi lekami. Dotychczas wzięliśmy udział w ponad 35 badaniach klinicznych.

Badania kliniczne z trwającą rekrutacją. (LINK)


Pododdział Transplantologii Klinicznej
Oddział posiada akredytację na pobieranie, przechowywanie autologicznych komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej.          W  2018r wykonano  22 autologiczne przeszczepienia komórek krwiotwórczych w szpiczaku mnogim oraz chłoniakach limfatycznych.

Pododdział Transplantologii Klinicznej stanowi oddzieloną śluzą sanitarną część Oddziału Hematologii Onkologicznej. Pododdział posiada odrębny system wentylacji/ klimatyzacji z zastosowaniem flirtów Hepa z wymuszaniem wymiany powietrza na 10 jednoosobowych  salach chorych. Ponadto sale monitorowane są wyposażone w mobilne urządzenia do dekontaminacji powietrza „Plasmair Sentihel” zapewniającą 10 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Pododdział posiada 2 separatory komórkowe Optia Spectra, 5 mobilnych urządzeń do dekontaminacji powietrza  aparat USG z funkcją echografii LOGIQ 7, cyfrowy mobilny aparat rtg.
Pracami oddziału kieruje: lekarz Dariusz Kumorek.
 

Bank Tkanek i Komórek
Telefon: 13 43 07 970
e-mail: btik@szpital-brzozow.pl

Kierownik Banku: mgr Jarosław Kopiczak – diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
Lekarz nadzorujący: dr n. med. Jacek Krzanowski – specjalista chorób wewnętrznych, hematologii
Młodszy asystent: mgr Diana Czech – diagnosta laboratoryjny

Bank Tkanek i Komórek posiada akredytację Ministra Zdrowia na gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję preparatów komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej przeznaczonych do przeszczepienia.

Bank Tkanek i Komórek wyposażony jest w wysokospecjalistyczną aparaturę. W BTiK wykonywane są procedury preparatyki w systemie zamkniętym.  Preparaty komórek krwiotwórczych przechowywane są kriostatach w parach ciekłego azotu, podlegających elektronicznej kontroli temperatury i poziomu azotu. Preparaty są znakowane i kodowane zgodnie ze standardami ISBT 128.W celu utrzymania najwyższej jakości pracy i zachowania najlepszych parametrów ilościowych i jakościowych materiału przeznaczonego do transplantacji, BTiK współpracuje z Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Cytogenetyki i Cytometrii, Laboratorium Mikrobiologicznym oraz Laboratorium Centralnym.