Oddział Hematologii Onkologicznej

Oddział Hematologii Onkologicznej z Pododdziałem Transplantologii Klinicznej
LOKALIZACJA: 36-200 Brzozów ul. Ks. J. Bielawskiego 18, Budynek H, 3 piętro
 

Kontakt:

e-mailhematologia-sek@szpital-brzozow.pl
Sekretariat (tel./fax):13 4309724
Ordynator:13 4309728
Dyżurka lekarska:13 4309727
Pielęgniarka Oddziałowa:13 4309726
Dyżurka pielęgniarska13 4309725
Pacjenci:13 4309729

Pododdział Transplantologii Klinicznej:

e-mailhematologia-sek@szpital-brzozow.pl
Sekretariat (tel./fax):13 4309724
Dyżurka lekarska:13 4307967
Dyżurka pielęgniarska13 4307966

Ordynator Oddziału:
dr n. med. Jacek Krzanowski- specjalista chorób wewnętrznych, hematologii

Zastępca Ordynatora Oddziału:
dr n. med.  Justyna Gil – specjalista hematologii
Lek. Dariusz Kumorek- specjalista transplantologii klinicznej, hematologii

Lekarze specjaliści:

lek. Sławomir Radwański- specjalista onkologii klinicznej, hematologii
lek. Agnieszka Kulasik – specjalista chorób wewnętrznych, hematologii
lek. Justyna Kaczmarek-Owczarek – specjalista chorób wewnętrznych, hematologii
lek. Martyna Krzyżewska – specjalista hematologii
lek. Waldemar Hołda – specjalista hematologii (Poradnia Hematologiczna)
 ———————–
dr n. med.  Daria Zawirska – specjalista transplantologii klinicznej, hematologii

Lekarze rezydenci/w trakcie specjalizacji z hematologii

lek. Gabriel Tyll – młodszy asystent
lek. Katarzyna Stach-Nowosiad – rezydent
lek. Katarzyna Herbut – rezydent
lek. Tomasz Turoń – rezydent
lek. Weronika Janik – rezydent
lek. Kamil Pawłowski – rezydent
 
Diagnosta laboratoryjny
mgr inż. Diana Czech
mgr inż. Marzena Huczko
 
Pielęgniarka Oddziałowa
lic. piel. Lucyna Łuc

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
lic. piel. Monika Kuźmiak-Orłowska- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Oddział Hematologii Onkologicznej

Jest jednym z oddziałów Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego, mieści się w pawilonie H, na trzeciej kondygnacji nowego budynku szpitala. Dysponuje łącznie 35 łóżkami, w tym 13 izolatkami.  Na oddziale pracuje 23 pielęgniarki oraz 3 sekretarki medyczne. Oddział posiada do dyspozycji psychologa, rehabilitanta oraz dietetyka.

2020 roku w oddziale przeprowadzono:
 –  1346 hospitalizacji
 –  w trybie hospitalizacji 1 dniowej – 7563.
 –  liczba chorych leczonych rocznie w oddziale dziennym hematologii wynosi  1539 hospitalizacji 1 dniowej z chemioterapią
 –  liczba chorych leczonych w poradni hematologii – 9829

Wszystkie sale chorych posiadają węzły sanitarne i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W warunkach oddziału prowadzona jest  diagnostyka i leczenie wszystkich chorób układu krwiotwórczego które występują w populacji polskiej. .Oddział współpracuje  z Oddziałem Radioterapii i Ortopedii Onkologicznej naszego szpitala.
Chemioterapię prowadzimy w oparciu o katalog świadczeń NFZ oraz programy lekowe MZ.

 
Programy lekowe MZ prowadzone przez Oddział Hematologii Onkologicznej ( zobacz LINK)

Oddział uczestniczy w badaniach naukowcyh prowadzonych w ramach krajowych grup badawczych: Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) i Polskiej grupy Badawczej Chłoniaków (PLGR).
W oddziale prowadzone są również badania kliniczne nad nowymi lekami. Dotychczas wzięliśmy udział w ponad 35 badaniach klinicznych.

Badania kliniczne z trwającą rekrutacją. (LINK)

Pododdział Transplantologii Klinicznej
Oddział uzyskał akredytację na pobieranie, przechowywanie autologicznych komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej.          W  2018r wykonano  22 autologiczne przeszczepienia komórek krwiotwórczych w szpiczaku mnogim oraz chłoniakach limfatycznych

Pododdział Transplantologii Klinicznej stanowi oddzieloną śluzą sanitarną część Oddziału Hematologii Onkologicznej. Pododdział posiada odrębny system wentylacji/ klimatyzacji z zastosowaniem flirtów Hepa z wymuszaniem wymiany powietrza na 10 jednoosobowych  salach chorych. Ponadto sale monitorowane są wyposażone w mobilne urządzenia do dekontaminacji powietrza „Plasmair Sentihel” zapewniającą 10 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Pododdział posiada 2 separatory komórkowe Optia Spectra , 5 mobilnych urządzeń do dekontaminacji powietrza  aparat USG z funkcją echografii LOGIQ 7, cyfrowy mobilny aparat rtg.
Pracami oddziału kieruje lekarz Dariusz Kumorek.

Bank Tkanek i Komórek
Telefon: 13 43 07 970
e-mail: btik@szpital-brzozow.pl

Kierownik Banku: mgr Jarosław Kopiczak, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej,
Lekarz nadzorujący: dr n. med. Jacek Krzanowski, specjalista chorób wewnętrznych, hematologii
Młodszy asystent: mgr inż. Diana Czech, diagnosta laboratoryjny,

Bank Tkanek i Komórek posiada akredytację Ministra Zdrowia na gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję preparatów komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej przeznaczonych do przeszczepienia.

Bank Tkanek i Komórek wyposażony jest w wysokospecjalistyczną aparaturę. W BTiK wykonywane są procedury preparatyki w systemie zamkniętym.  Preparaty komórek krwiotwórczych przechowywane są kriostatach w parach ciekłego azotu, podlegających elektronicznej kontroli temperatury i poziomu azotu. Preparaty są znakowane i kodowane zgodnie ze standardami ISBT 128.W celu utrzymania najwyższej jakości pracy i zachowania najlepszych parametrów ilościowych i jakościowych materiału przeznaczonego do transplantacji, BTiK współpracuje z Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Cytogenetyki i Cytometrii, Laboratorium Mikrobiologicznym oraz Laboratorium Centralnym.