Zakład Fizyki Medycznej​

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. ks. Józefa Bielawskiego 18 , pawilon L, poziom 0
 
Kontakt:

Kierownik ZFM: 13-43-09-690
 
Zakład Fizyki Medycznej: 13-43-09-661, fax: 13-43-09-692
 

 e-mail: zfm@szpital-brzozow.pl

Personel:
p.o. Kierownika mgr Rafał Kędzior – specjalista fizyki medycznej, inspektor ochrony radiologicznej IOR-3
 
Asystenci
mgr inż. Arkadiusz Kowalski – st. asystent,  specjalista fizyki medycznej
mgr inż. Anna Cyrulik – st. asystent,  specjalista fizyki medycznej
mgr inż. Przemysław Kalandyk – st. asystent,  specjalista fizyki medycznej
mgr inż. Monika Weselak – st. asystent, specjalista fizyki medycznej
mgr inż. Monika Skorek – mł. asystent (w trakcie specjalizacji)
mgr inż. Jadwiga Wyskiel – mł. asystent
mgr Anna Milasz – mł. asystent
 
Zakład Fizyki Medycznej świadczy usługi dla Zakładu Radioterapii:

  • przygotowanie i weryfikacja komputerowych planów leczenia promieniowaniem jonizującym
  • kontrola jakości realizacji planów leczenia promieniowaniem jonizującym w trakcie terapii
  • testy eksploatacyjne akceleratorów terapeutycznych
  • testy eksploatacyjne symulatorów radioterapeutycznych
  • testy eksploatacyjne tomografu komputerowego

 
W celu realizacji w/w usług wykorzystujemy:

  • systemy planowania leczenia w radioterapii: Oncentra External Beam, Monaco
  • system zarządzania Mosaiq
  • systemy i urządzenia do weryfikacji leczenia w radioterapii: Matrixx, Multi Cube, Compass, OmniPro ImRT
  • urządzenia do wykonywania testów eksploatacyjnych: m.in. Blue Phantom, BeamChecker, Piranha, CatPhantom, Ballbearing.