Sekcja Techniczna

Sekcja Techniczna Kierownik: mgr inż. Krzysztof Kukulski  13 43 09 617

Sekcja Techniczna mieści się w budynku administracyjnym Szpitala (pawilon „G” parter).

Podlega bezpośrednio Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych.

Głównym zadaniem sekcji jest utrzymanie należytego stanu technicznego budynków i instalacji szpitala, w tym również bieżąca obsługa i konserwacja aparatury i urządzeń technicznych