Poradnia Endokrynologiczna

Lokalizacja: Poradnia Endokrynologiczna mieści się w pawilonie “D” I piętro
Budynek Przychodni Rejonowej, ul. Ks. J. Bielawskiego 16, Brzozów

Telefon poradni: 13-43-09-509

Rejestracja:

  • osobiście w godz. 7.40-15.00
  • telefonicznie: 13-43-09-525 w godz. 7.40-14.50

W poradni przyjmuje:

Lek. Jerzy Kuczma – specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog

  • Wtorek  w godz.  8.00-15.00
  • Czwartek w godz.   8.00-10.00

Lek. Anna Sroka-Błaż – specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog

  • Środa w godz.  10.00-14.00

 

Poradnia zajmuje się leczeniem schorzeń układu dokrewnego/ zaburzenia hormonalne.

Kobiety w ciąży oraz inne osoby uprawnione do świadczeń poza kolejnością proszone są o kontakt z poradnią
(osobisty lub telefoniczny)
codziennie w godzinach pracy poradni (z wyjątkiem wtorku).   

Wymagane dokumenty:
Skierowanie do poradni
Dowód osobisty