Pracownia Endoskopii

 lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, pawilon C, kondygnacja – 2
 

Godziny przyjęć:   Poniedziałek – piątek 7.25 do 15.00

Aby zostać przyjęty wymagane są dokumenty:

• skierowanie od lekarza specjalisty lub podstawowej opieki zdrowotnej
• aktualny dowód ubezpieczenia
• dowód osobisty
Terminy badań endoskopowych są wyznaczane po kontakcie osobistym z Pracownią lub telefonicznym.
 
Z dniem 1 kwietnia 2022 roku zostają zniesione do odwołania wymazy covidowe przed planowanymi badaniami. Proszę zgłaszać się na umówioną godzinę badania bezpośrednio do pracowni endoskopii bez wymazu covidowego.
 
Kontakt:e-mail: endoskopia@szpital-brzozow.pl
Telefon:

Rejestracja: 13 43 07 995

Rejestracja telefoniczna od pn-pt w godz. 10:00-12:00

Pracownia endoskopii – 13 43 09 663; kom. 508 347 282

Kierownik:lek. med. Jerzy Jakiel  specjalista chirurgii ogólnej, gastroenterolog
Telefon:13 43 07 911

Lekarze wykonujący badania:

• lek. med. Grzegorz Stolarz – specjalista chirurgii onkologicznej
• lek. med. Stanisław Boczar – specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
• dr  n .med. Józef Pitera – specjalista chirurgii ogólnej
• lek. med. Jerzy Jakiel – specjalista chirurgii ogólnej,   gastroenterolog
• lek. med. Bożena Kurzydło-Mac – specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

 • lek. med. Janusz Kindelski – choroby wewnętrzne, specjalista chorób płuc – wykonuje badanie bronchoskopowe
Pielęgniarka Koordynująca:  piel. spec. Joanna Barańska
 

Wykonywane świadczenia:   

W Pracowni wykonywana jest diagnostyka chorób górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. Wykonywane są badania takie, jak: gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia, anoskopia, bronchoskopia. Przeprowadzane są również zabiegi endoskopowe: pobieranie wycinków i rozmazów, zakładanie sond do brachyterapii, tamowanie krwawień z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, usuwanie polipów (polipektomie) i innych zmian w obrębie błony śluzowej (mukozektomia), usuwanie ciał obcych, protezowanie przełyku, poszerzanie zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego.
Diagnostyka endoskopowa górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego przeprowadzana jest na wysoko specjalistycznym wideo sprzęcie, sterylizowanym zgodnie z najnowszymi wymogami. Pracownia jest realizatorem programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla pacjentów spełniających kryteria określone w założeniach programu ministerstwa zdrowia. 
Przed wykonaniem badania pacjenci zobowiązani są do zapoznania się z przebiegiem zabiegu i podpisania zgody na badanie.
Wykonujemy świadczenia :
• gastroduodenoskopia
• anoskopia
• rektoskopia
• rektosigmoidoskopia
• kolonoskopia
• bronchofiberoskopia
• ECPW

Pracownia dysponuje nowoczesnym sprzętem z torami wizyjnymi:

• Procesor przenośny z wideokolonoskopem i widegastroskopem
• Wideogastroskopy Olympus
• Wideokolonoskopy Olympus
• Wideobronchoskop Olympus
• Procesor do wideoduodenoskopu , Wideoduodenoskop
• Aparat RTG z ramieniem C
• Stół operacyjny przezierny
• Aparat do znieczulania

Od stycznia 2019 roku wykonywane są badania ECPW. 

Endoskopowa Cholangiopankreatografia Wsteczna (ECPW) to rodzaj badania diagnostycznego wykorzystującego właściwości endoskopu oraz aparatu rentgenowskiego. Z jego pomocą można potwierdzić lub wykluczyć zmiany chorobowe w obrębie dróg żółciowych. 
ERCP jest to procedura, która pozwala zbadać przewody żółciowe oraz trzustkowe.  Giętki instrument (duodenoskop) jest wprowadzany przez usta do żołądka a następnie do pierwszego odcinka jelita zwanego dwunastnicą.  W dwunastnicy znajduje się mały otwór – brodawka.  Przez endoskop wprowadza się cienki cewnik, który jest następnie wprowadzany do brodawki.  Przez ten cewnik podaje się kontrast, który pozwala uwidocznić przewód trzustkowy i drogi żółciowe na zdjęciu RTG.
 • endoskopowa sfinkerotomia
 • usuwanie konkrementów z dróg żółciowych (kruszenie dużych i twardych konkrementów mechanicznym litotryptorem)
 • endoskopowe udrażnianie zwężeń nowotworowych i nienowotworowych (poszerzanie, protezowanie – protezy tradycyjne i samorozprężalne)
 • usuwanie konkrementów z przewodu trzustkowego
 • udrażnianie zwężeń nienowotworowych przewodu trzustkowego – poszerzanie, protezowanie
ERCP wykonuje się w celu diagnostyki chorób trzustki i dróg żółciowych, w trakcie badania możliwe jest wykonywanie podstawowych zabiegów diagnostyczno-leczniczych np.: usunięcia kamieni z przewodów trzustkowych, kontroli drożności dróg żółciowych, założenie protezy do dróg żółciowych oraz pobranie wycinków do badania histopatologicznego z miejsc wykazujących patologię. Poniższe przyczyny mogą być wskazaniem do wykonania ERCP:
 • Żółtaczka o nieustalonej przyczynie
 • Bóle o nieustalonej etiologii w nadbrzuszu (szczególnie u pacjentów po usunięciu pęcherzyka żółciowego lub operacji na drogach żółciowych)
 • Podejrzenie kamicy lub raka przewodów żółciowych
 • Potrzeba optymalnej weryfikacji stanu anatomicznego dróg żółciowych (np. przed planowanym zabiegiem)
 • Podejrzenie przewlekłej choroby trzustki
 • Wyjaśnienia nieprawidłowych wyników badań krwi, ultrasonografii lub CT
Inne zabiegi endoskopowe:
–  Usuwanie zmian w obrębie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego metodą mukozektomii i dyssekcji podśluzówkowej.
– Poszerzanie zwężeń w obrębie odbytnicy (zwężenia pooperacyjne zespoleń, zwężenia nowotworowe) za pomocą balonów progresywnych lub stentów samorozprężalnych.
– Zabiegi w obrębie przełyku: opaskowanie żylaków przełyku, poszerzanie zwężeń nowotworowych i nienowotworowych za pomocą balonów progresywnych lub stentów samorozprężalnych.