Sale Operacyjne

Lokalizacja: 36-200 Brzozów, ul.Ks. J. Bielawskiego 18, pawilon I, kondygnacja -1
 
 
Kontakt/Telefony:
Pielęgniarka Oddziałowa13 43 09 675
Dyżurka pielęgniarek13 43 09 673
Sekretariat13 43 09 677
Personel:
Kierownik: dr n. med. Mariusz Wesecki – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Barbara Fil
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr piel. Lidia Sidor
 
 

Wykonywane świadczenia:

Blok Operacyjny Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie jest blokiem multidyscyplinarnym, w którym przeprowadza się operacje z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej, urologii, chirurgii urazowo-ortopedycznej w tym chirurgii kręgosłupa, ginekologii oraz procedury kardiologii inwazyjnej. Pełni dyżur całodobowy przez wszystkie dni tygodnia zachowując gotowość do natychmiastowego wykonania zabiegów operacyjnych z pełną obsadą lekarsko-pielęgniarką przy zabezpieczeniu Centralnej Sterylizatornii.

Blok Operacyjny składa się z dwóch odcinków (A i B) i posiada łącznie pięć sal operacyjnych, które spełniają najwyższe standardy wyposażenia.
Rocznie na bloku operacyjnym przeprowadzanych jest blisko 4000 operacji, z których część wykonywana jest metodami małoinwazyjnymi. Znaczą część tych operacji stanowią rozległe zabiegi onkologiczne w zakresie chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej jak i chirurgii kręgosłupa. Podczas operacji wykorzystywane są nowoczesne urządzenia dostępne na bloku operacyjnym oraz sprzęt jednorazowy. Przy odpowiednich wskazaniach wykonywana jest chemioterapia dootrzewnowa perfuzyjna HIPEC.
W razie konieczności podczas operacji wykonywane są śródoperacyjne badania histopatologiczne przy współpracy z Zakładem Patomorfologii.
Stosowany sprzęt oraz  konsekwentne przestrzeganie obowiązujących procedur zapewniają operowanym pacjentom najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.

 

Na Bloku Operacyjnym pracuje wysoko wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski, który w sposób ciągły podnosi swoje umiejętności na licznych kursach i szkoleniach oraz bierze aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.