Sale Operacyjne

Lokalizacja: Sale operacyjne mieszczą się w pawilonie “I”, kondygnacja -1
 
Telefony:
Pielęgniarka Oddziałowa: 13-43-09-675
Dyżurka Pielęgniarek: 13-43-09-673
Sekretariat: 13-43-09-677
 
Personel:
Kierownik: dr n. med. Mariusz Wesecki – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Barbara Fil
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr piel. Lidia Sidor

 Wykonywane świadczenia:

Blok Operacyjny Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie jest blokiem multidyscyplinarnym, w którym przeprowadza się operacje z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej, urologii, chirurgii urazowo-ortopedycznej w tym chirurgii kręgosłupa, ginekologii oraz procedury kardiologii inwazyjnej. Pełni dyżur całodobowy przez wszystkie dni tygodnia zachowując gotowość do natychmiastowego wykonania zabiegów operacyjnych z pełną obsadą lekarsko-pielęgniarką przy zabezpieczeniu Centralnej Sterylizatornii.

Blok Operacyjny składa się z dwóch odcinków (A i B) i posiada łącznie pięć sal operacyjnych, które spełniają najwyższe standardy wyposażenia.
Rocznie na bloku operacyjnym przeprowadzanych jest blisko 4000 operacji, z których część wykonywana jest metodami małoinwazyjnymi. Znaczą część tych operacji stanowią rozległe zabiegi onkologiczne w zakresie chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej jak i chirurgii kręgosłupa. Podczas operacji wykorzystywane są nowoczesne urządzenia dostępne na bloku operacyjnym oraz sprzęt jednorazowy. Przy odpowiednich wskazaniach wykonywana jest chemioterapia dootrzewnowa perfuzyjna HIPEC.
W razie konieczności podczas operacji wykonywane są śródoperacyjne badania histopatologiczne przy współpracy z Zakładem Patomorfologii.
Stosowany sprzęt oraz  konsekwentne przestrzeganie obowiązujących procedur zapewniają operowanym pacjentom najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.

 

Na Bloku Operacyjnym pracuje wysoko wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski, który w sposób ciągły podnosi swoje umiejętności na licznych kursach i szkoleniach oraz bierze aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.