Kontakt z oddziałem

Dzienny Oddział Chemioterapii i Hematologii Onkologicznej jest czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00

e-mail: chem_jedno@szpital-brzozow.pl

 

Telefony:

Koordynator Oddziału 13 43 09 518
Dyżurka Pielęgniarek 13 43 09 702
Rejestracja w budynku J 13 43 09 525